Jubilarissen gehuldigd VARIA Ron Oudendijk ontving het bord behorend bij het vijfentwintigjarig lidmaatschap. Staand vanaf links: Marco van Zoest, Wim Kluft, Rob Bartelsman, Pim van der Kamp, Cor Geelhuizen, Ron Oudendijk, Hans Dukker, Wim Waayer en Frits van der Valk; zittend: Harry Sacksioni, Gerrit Looyen, Co Bouwens en Joop Sebus. Op zaterdag 13 november werden de Ajax- leden, die dit jaar respectievelijk 25, 40, 50 en 60 jaar lid van de club zijn, door het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in de bestuurskamer van ons sportcomplex de Toekomst. Tegen elf uur werden de jubilarissen, de meesten vergezeld van hun partner, hartelijk welkom geheten door voorzitter Michael van Praag, de bestuursleden Jaap Ellerbroek en Donald Feldmann en de leden van het Bordjesclub-comité Wim Schoevaart, Jan Neefjes en André Kraan. Na de kennismaking en de koffie met gebak opende de voorzitter de feestelijke bijeenkomst. Hij gaf traditiegetrouw een overzicht van het huidige Ajax, mede gezien tegen de achtergrond van de ontiwkkelingen op Europees niveau. Met gepaste trots kon hij Foto's: Louis van de Vuurst AJAX MAGAZINE JANUARI 2000 zeggen dat Ajax in die ontwikkelingen zeggenschap heeft. Een bijzonderheid vond Van Praag dat hij, toen hij in 1989 als voorzitter aantrad dat jaar een aantal van de huidige aanwezige jubilarissen ook mocht huldigen. Tevens memoreerde hij dat uit het grote aantal (13) jubilarissen wederom bleek hoe sterk de band van de leden met de club is. Daarna richtte de voorzitter het woord tot iedere jubilaris. Hij memoreerde daarbij niet slechts het aantal lidmaatschapsjaren, maar besteedde vooral aandacht aan de verrichtingen op de grasmat, bij velen gevolgd door andere verdiensten voor Ajax. Van iedere jubilaris had hij een complete beschrijving, door Wim Schoevaart uitgebreid op papier gezet. Met vreugde en trots nam een ieder de blijken van waardering in de vorm van de onderscheiding en de woorden van de voorzitter in ontvangst. Cor Geelhuizen, goed Aan de dames werd na de huldigingen een voor 130 wedstrijden fraai boeket bloemen overhandigd. in Ajax 1

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 137