Meer weten? Bel naar SCOPE voor een F c«m View Een bezoek aan de Amsterdam ArenA is de ideale manier om relatiebeheer inhoud te geven. Persoonlijke aandacht is immers een belangrijk punt in een relatie. Niet al leen het bezoeken van het evenement is van groot belang maar ook het registeren van dat bezoek. Dit alles om de juiste ver volgacties te ondernemen. Pas dan krijgt relatiebeheer de juiste inhoud en levert het ook de gewenste resultaten op. Modulen £ptn Selectie gefeedschap Customer Maketing Systeem Help l^ieiDlrgll&i@i!diOT[Pr^rf] Amsterdam ArenA Arena Boulevard 1 1101 AX Amsterdam Software kan hierbij een belangrijke ondersteuning bieden. Bij SCOPE marketing technology b.v. werken een zestigtal mensen aan de auto matisering van verkoop en marketing processen. Bekend ste producten zijn Verkoop en Marketing Informatie System en SCOPE Unlimited en SCOPE-on-Web. Marketing Manager De heer drs. M. Bakker (Maarten) Persoon I Functies I Verbanden I Kenmerken Kenm T abel j Privé j Objecten" n Cor.ipe'iiie Ajax-Feyenooid Bel ei Euiopa Cup 1:N Tabell A|3> Spöltj Ajax-Heeienveen had het erg naar de an tegenulnodiging voor zeüweekend omvangen gaat deel van Raad van Bestuur uitmaken vooigestekl aan ovenge leden R vE' 11 tN Tabel 2 Begindatum Einddatum Commentaar" j tj/ijzrg j Nieuw j| Vetvriid j| j~T~"| Help Deze pakketten staan bekend om functionaliteit en stabili teit maar ook om flexibiliteit en aanpasbaarheid. SCOPE is het meest complete en succes volle Verkoop Marketing Informatie Systeem onder Windows. Uitgekiende functies voor het organiseren van de dage lijkse werkzaamheden en haarscherpe ana lysemodellen voor het management dra gen bij aan verhoging van de kwaliteit in de benadering van klanten en prospects. brochure of kijk op onze website. Dit is ons adres: http://www.scope-mt.nl marketing technology b.v. 'De Rijsenhof Aalsmeerderdijk 640 1435 BW Rijsenhout T 0297 38 02 38 F 0297 38 02 39 'De Vlinder' Zielhorsterweg 55-57 3813 ZX Amersfoort T 033 48 92 222 F 033 48 92 223 Internet http://www.scope-mt.nl E-mail info@scope-mt.nl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 136