L P E F'' mm Es 1 Huidige Helatte Een bezoek aan de Amsterdam ArenA is de ideale manier om relatiebeheer inhoud te geven. Persoonlijke aandacht is immers een belangrijk punt in een relatie. Niet al leen het bezoeken van het evenement is van groot belang maar ook het registreren van dat bezoek. Dit alles om de juiste ver volgacties te ondernemen. Pas dan krijgt relatiebeheer de juiste inhoud en levert het ook de gewenste resultaten op. Modulen $pm Select» gweectechap £ustom« Marketing Sïltesm Help ra lOJDiff I IC?M W [f I Huidige Helehe Amsterdam ArenA v Arena Boulevard t 1101 AX Amsterdam Market »t>g Manager I Oe hirer ére. M. Bakker (Maarten) Software kan hierbij een belangrijke ondersteuning bieden. Bij SCOPE marketing technology b.v. werken een zestigtal mensen aan de auto matisering van verkoop en marketing processen. Bekend ste producten zijn Verkoop en Marketing Informatie System en SCOPE Unlimited en SCOPE-on-Web, Deze pakketten staan bekend om functionaliteit en stabili teit maar ook om flexibiliteit en aanpasbaarheid. SCOPE is het meest complete en succes volle Verkoop Marketing Informatie Systeem onder Windows. Uitgekiende functies voor het organiseren van de dage lijkse werkzaamheden en haarscherpe ana lysemodellen voor het management dra gen bij aan verhoging van de kwaliteit in de benadering van klanten en prospects. Meer weten? Bel naar SCOPE voor een brochure of kijk op onze website. Dit is ons adres: http://www.scope-mt.nl marketing technology b.v. 'De Rijsenhof Aalsmeerderdtjk 640 1435 BW Rijsenhoutj T 0297 38 02 38 F 0297 38 02 39 Storkstraat 19 3833 LB Leusden T 033 43 43 300 F 033 43 43 303 Internet http://www.scope-mt.nl E-mail info@scope-mt.nl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 204