interleasing) Even Interleasing testen..., dacht de heer Van Duitenkom Bij pech onderweg zorgen wij dal u binnen een uur weer rijdt Mocht het langer duren, dan krijgt u van ons een fraai horloge. Natuurlijk is het de heer Van Duitenkom niet te doen om een gratis uurwerkje. Nee, het gaat om het principe. Wij beloven onze klanten bij pech of schade in Nederland het kortst mogelijke oponthoud. En dat wil Van Duitenkom wel eens meemaken. Want tijd is geld, stilstand is achteruitgang en een gemiste afspraak is een gemiste kans. Om die reden sturen wij een hulpdienst die kleine gebreken ter plekke repareert, maar die ook al meteen met een bergingsvoertuig verschijnt. Als we de auto van Van Duitenkom niet binnen 10 minuten aan de praat krijgen - en daar ziet het in dit geval naar uit - kunnen we dus direct gaan rijden. Naar een garage in de buurt. Daar staat een vervangende auto klaar en kan Van Duitenkom ook zijn handen wassen. Dit alles binnen een uur. Zoniet, dan bieden wij u onze welgemeende excuses én een fraai horloge aan. Want belofte maakt schuld, nietwaar meneer Van Duitenkom? Het beste in wagenparkbeheer INTERLEASING NEDERLAND B.V., SIJSJESBERGWEG 10, POSTBUS 23007, 1100 DM AMSTERDAM ZUIDOOST, TEL. (020) 3 123 600, WWW.INTERLEASING.NL.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 190