llversIT [de juiste opleidimj voor topprestaties] market knowledge training support product Novell Cisco Systems Goed getraind personeel is van groot belang om uit te blinken in ieder vak gebied. De juiste training maakt mensen flexibel inzetbaar. Investeringen in een goede opleiding verdienen zich op den duur altijd terug. UniversIT Network Training levert top kwaliteit opleidingen op het gebied van computernetwerken. Wij trainen zowel nieuwelingen als ervaren mensen in heel de ICT branche voor de officiële certi ficeringen van onder andere Cisco, Microsoft, Novell, 3Com en A+ Certifi cation. Ook commerciële trainingen vult UniversIT Network Training perfect voor u in. Wie topspeler wil worden in ICT, belt de opleidingsadviseurs van UniversIT Network Training, 030 248 95 I IOf kijk op www.UniverslT.nl offering high-quality ICT for the electronic highway. NETWORK TRAINING UniversIT Network Training T R A I N I N G PA R T N E R SENIOR

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 178