losica it is all about emotion Op het eerste gezicht lijken geluk en logica weinig met elkaar te maken te hebben. Immers, waar raken zoiets ondefinieerbaars als emotie en koele redenatie elkaar? Als je 't ons vraagt, kan het een niet zonder het ander. En wij heten Logica. In de wereld van Informatie en Communicatie Tech nologie staan wij bekend als de oplosser van moeilijke technische problemen. Een imago waar we trots op zijn, maar dat ons niet volledig recht doet. Het gaat ons namelijk niet alleen om de oplossing, maar voor al om het resultaat. Ons werk beschermt mensen. Bijvoorbeeld door beveiliging van elektronisch betalingsverkeer. En veiligheid in het dagelijks verkeer, op de weg, over water en in de lucht. Dat roept emoties op. Voor ons is de mens dan ook een even belangrijk uitgangs punt als de techniek. Want: hoe goed is een tech nische oplossing als de gebruiker er niet gelukkig mee is? We weten dat ons verhaal logisch klinkt. Alleen, om dit ook in de praktijk te brengendaarvoor moet je toch echt Logica zijn. Een begrip in 23 landen.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 23