Een verzorgd uiterlijk, een verzorgd interieur. Ik weet niet welk beeld dat bij u oproept, bij mij in ieder geval het beeld van keurig, niets op aan te merken, maar vooral het beeld van saai. Heel lang al weer wordt het bijvoegelijk naamwoord of zo u wilt het epitethon 'verzorgd' in combinatie met voetbal gebruikt. Te pas en te onpas hoor en lees ik trainers spreken over 'verzorgd voetbal'. Iedere keer als er een nieuwe lichting met het hoogste trainersdiploma van 'Zeist' komt, lees ik in interviews met de nieuwelingen, dat ze vooral 'verzorgd voetbal' voorstaan. Bijna zo eensluidend, unisono, dat je denkt dat juist dat op de cursus in Zeist erin gestampt is. Het lijkt een term, een kwalificatie met een van de werkelijkheid losgezongen betekenis, een middels hersenspoeling ingevreten kreet. Verzorgd voetbal, als je dat maar roept, dan zit je als trainer, met name als nieuwkomer wel goed. Dat slaat aan, daaf raken besturen van onder de indruk. Verzorgd voetbal: het paspoort tot het wondere rijk van een echte trainersloopbaan! Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Volgens mij zegt het niets meer dan dat je je elftal niet zomaar in het wilde weg wil laten voetballen, zoals jongetjes van zeven van nature doen: met z'n allen op de bal af. Maar verder is het mijns inziens een loze kreet. In ieder geval irriteert me de uitdrukking ook. Het doet me veel te veel denken aan de Huishoudbeurs. Als de boel maar keurig op orde is. De term is me te bureaucratisch, te formeel. Je hebt je zaakjes op orde. Maar wat dan nog, denk ik dan? Er stijgt een walm van saaiheid op uit de uitdrukking. Niet zo lang geleden heeft Ruud Gullit de hartekreet geslaakt dat het hem om sexy voetbal te doen is. Daar is smalend op gereageerd, bijvoorbeeld door Bobby Robson, de huidige trainer van PSV. Die trok Gullits drijfveer, zijn ambitie met het voetbal, in het belachelijke. Zo van: in bed wordt sex bedreven, niet op een voetbalveld. Robson, de oude rot in het vak, begrijpt de draagwijdte en de eigenlijke betekenis van Gullits visie niet. Ruud wilde met z'n 'geloofsbelijdenis' zeggen dat het in voetbal om hartstocht, om avontuur, om passie gaat. Kortom: het gaat om liefde. Hij heeft door dat supporters een liefdesverhouding met hun club hebben, een huwelijk aangegaan zijn met hun club, waar ze 'mee naar bed gaan en mee opstaan'. Het team van hun keuze is een bruid, die behaagt, aantrekt en soms afstoot. Die erotiseert. Er gaat een appeal van uit. En elke wedstrijd ga je een dans met haar aan. Maar dan moet de bruid zich ook wel op haar aantrekkelijkst vertonen, ze moet lonken en lokken, ze moet verleid willen AAN PE ZI3LIJN door Klaas Vos Foto: Louis van de Vuurst worden. Dat bereikt ze door opwindend, aantrekkelijk en hartstochtelijk te zijn. Dat bedoelt naar mijn mening Ruud Gullit en hij heeft gelijk. Geen toeschouwer zit te wachten op verzorgd voetbal. Het publiek wil dat de vonken ervan afvliegen! En dat betekent echt niet dat je daarmee vrij baan geeft aan een onoverzichtelijk wildemansspel. Integendeel: een echte flirt wordt juist intelligent gespeeld. Behagen doe je op je best, waneer je dat zo geraffineerd mogelijk doet. Nee, weg met die uitdrukking 'verzorgd voetbal'. Als bestuurder van een club zou ik nooit een trainer contracteren bij wie die term in de mond bestorven ligt. In het kerstnummer van Voetbal International staat een bij verschijnen al geruchtmakend en spraakmakend dubbelinterview met Johan Cruijff en Wim Jansen. In dat hele interview tref je nergens de door mij gelaakte term aan. Het interview staat vol behartenswaardigheden en terecht is VI een serie begonnen waarin men allerlei mensen uit de voetbalwereld op het gedachtegoed van de twee maestro's laat reageren. Aan alles merk je dat de heren ondanks een uiterst liefderijke verhouding met vrouw en kinderen ten diepste getrouwd zijn met voetbal, door dat spelletje onaflatend in vuur en vlam worden gezet. En dat hun grootste zorg is hoe deze bruid zo intelligent aantrekkelijk kan zijn en zo geraffineerd behagen, dat de stadions weer vol worden en blijven en zinderen van genot. Dat golven van prikkeling, opwinding en liefde door de arena's gaan in plaats van afkeurend en afwijzend boegeroep of nog erger. Het publiek, de fans, daar wil je geen blauwtje bij lopen. Daar gaat het om. Dus hoop ik onder onze nieuwe man, Jan Wouters, niet op verzorgd, maar op sexy voethal. AJAX MAGAZINE FEBRUARI 1999 225

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 225