Succes is geent. 4.APval' PANFOX Kunnen Ieren vergt vertrouwen in elkaar. Het is wellicht de belangrijkste taak van mij als manager, daarvoor noodzakelijke veiligheid te bieden. ^erKen Tijdig anderen inschakelen is belangrijk, zeker als ik er zelt even niet uitkom. Panfox is gespecialiseerd in het onder architectuur realiseren van een duurzame en flexibele informatievoorziening en richt zich vooral op grote gegevensintensieve organisaties. Wij werken vanuit een oorspronkelijke, zelf ontwikkelde visie, waarbij architectuur- en infrastructuurconcepten centraal staan. Uitgangspunt is, dat de informatievoor- ziening expliciet moet aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen en de processen die nodig zijn voor de realisatie daarvan. Het uiteindelijk doel dat Panfox zich stelt, is niet minder dan het vergroten van het succes van organisaties én hun mensen, waarbij voor ons essentieel is dat onze klanten leren 't zelf te doen. Succes is dan geen toeval meer. Panfox B.V., Postbus 203, 5240 AE Rosmalen, Tel.: 073 -5282828. lOGödcn uic iiuuiy Z.IJIi vuui uc icanoduc dan het vergroten van het succes van Als manager moet Ik ook tos kunnen laten; dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, je blijft samen verantwoordelijk. Informatisering onder architectuur

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 188