Morten Voor het eerst in mijn bestuursloopbaan ben ik geconfronteerd met iets wat ik nooit had gedacht mee te zullen maken. Voortijdig afscheid nemen van een trainer past niet bij Ajax. Dat heb ik altijd gevonden en verkondigd. Het is immers tevens een brevet van onvermogen voor degenen die hem aangesteld hebben, het bestuur. Toch is in het geval van Morten Olsen dat aanstellingstraject lang en zorgvuldig geweest. Vele gesprekken met spelers en enkele reizen naar het buitenland teneinde met spelers te praten die onder Morten getraind hadden gingen eraan vooraf. Ik zeg u hier dan ook dat Morten de enige en juiste keus was en dat ik ik daar derhalve nog steeds volledig achter sta. Ajax had die periode van detente nodig en de resultaten waren er ook naar: een flitsende seizoensstart, een afgetekend kampioenschap en de KNVB-beker. Iedereen binnen Ajax genoot van de wijze waarop Morten zich binnen de club manifesteerde en er was een zekere 'vrijheid'. Morten gaf iedereen de ruimte om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en in feite is dat hem ook een beetje noodlottig geworden. Het zijn namelijk alleen de sterkste schouders die zulke weelde kunnen dragen. Een aantal spelers van onze selectie blijkt die sterke schouders niet te bezitten. Morten vond met name dat de affaire-De Boer de aanzet is geweest tot de huidige problematiek. Mijns insziens was de aanzet echter al eerder ingezet, maar het is ontegenzeggelijk waar dat die zaak tussen spelers en trainer, maar ook tussen spelers onderling iets teweeg heeft gebracht. Er was echter meer; een opeenstapeling van factoren, verschillen van inzicht en beslissingen die wel en die niet waren genomen, leidden uiteindelijk tot een steeds groter wordende afstand tussen trainer en spelers en enkele spelers onderling, waardoor er van een 'team' allang geen sprake meer was. Het zijn niet zozeer de resultaten die ons hebben doen besluiten om Morten te Foto: Louis van de Vuurst Het is niet zo moeilijk om iemand te vervangen aan wie je een hekel hebt. In het geval van Morten is dat echter verschrikkelijk. vervangen. Noch geloven wij in een 'shock- effect', waardoor het ineens allemaal beter zou gaan. Wij hadden in een eerder stadium al besloten dat het beter zou zijn om het komende seizoen met Jan Wouters verder te gaan. Toen we dan ook onomstotelijk tot de conclusie kwamen dat de 'chemie' tussen spelers en trainer en spelers onderling niet meer aanwezig was en dat van herstel daarvan geen sprake meer zou zijn, lag de beslissing voor de hand om het proces van wederopstanding onder leiding van de beoogde opvolger, die toch al in huis was, nu reeds in te zetten. Dat levert immers een tijdwinst van een halfjaar op. VAN VE VOORZITTER Ik heb zeer veel respect voor Morten, die, ook al waren er over de gegeven situatie natuurlijk verschillen van mening, op een bepaald moment desalniettemin tegen me zei dat in zaken als deze slechts het belang van de club telt en niet dat van de trainer of de voorzitter. Het is niet zo moeilijk om iemand te vervangen aan wie je een hekel hebt. In het geval van Morten is dat echter verschrikkelijk. Iedereen draagt in meerder of mindere mate verantwoordelijkheid voor dit drama. Laten we er dan ook van leren. Respect is er ook voor Jan Wouters, Natuurlijk stond hij niet te trappelen om de zaak nu al over te nemen. Hij had dat liever aan het begin van het volgende seizoen gedaan. Maar Jan is Ajacied en dat bleek eens te meer toen wij hem vroegen meteen al in te springen. Ik ga ervan uit dat u, net als wij zullen doen, Jan de tijd zult geven de trein weer op de rails te zetten. Wij hebben een grenzeloos vertrouwen in hem; u vast en zeker ook. Tot slot nog een enkel woord over de media. In deze tijd heb ik ook weer geleerd hoe de verhoudingen in de media liggen. Natuurlijk moet je de boodschapper niet veroordelen. Die fout maak ik dan ook niet. Het is echter wel opvallend hoe een aantal journalisten en televisiepresentatoren met satanisch genoegen over onze problemen berichten. Die ontmaskering is even opvallend als verlichtend. Het zijn dezelfden die straks weer vooraan in de rij staan om mee te slijmen. 'Mannetjes', zou Leo Beenhakker zeggen. Michael van Praag AJAX MAGAZINE JANUARI 1999

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 25