Ik word abonnee! BESTELBON NIEUWE ABONNEE D Stuurt u mij een acceptgiro a ƒ75,- voor 9 nummers. OPNIEUW t tm* STEP UlTSEOPqiE OPNIEUW fe£< iMMtlBtl 1'pnaTMA EN VfXPfS fcENNI Speciaal ontworpen om een jaargang van 9 Ajax Magazines veilig in op te bergen. Prijs: ƒ70,- bij verstrekking van een éénmalige machtiging en 75,- bij gebruik van de acceptgiro. (Verkoopprijs voor een jaargang in de losse verkoop: ƒ83.-) Prijs: 29,95 bij verstrekking van een éénmalige machtiging en ƒ34,95 bij gebruik van de acceptgiro. Verzamelbanden van de voorgaande seizoenen zijn nog leverbaar. U kunt bestellen via de bestelbon, welke u stuurt naar: Tema Uitgevers, Debbemeerstraat 25, 2131 HE Hoofddorp U kunt bestellen via de bestelbon, welke u stuurt naar: Tema Uitgevers, Debbemeerstraat 25, 2131 HE Hoofddorp Naam: Adres; Postcode: Woonplaats: Ja, stuurt u mij de volgende verzamelband(en): ex. verzamelband Ajax Magazine 95/96 ex. verzamelband Ajax Magazine 96/97 ex. verzamelband Ajax Magazine 97/98 ex. verzamelband Ajax Magazine 98/99 O Stuurt u mij een acceptgiro a ƒ34,95 per verzamelband. O Ik verstrek een éénmalige machtiging a 29,95 per verzamelband. Ondergetekende machtigt Tema B.V. het totaalbedrag éénmalig automatisch te incasseren van onderstaande bank/girorekening: Rekeningnummer: Datum: Handtekening: Naam; Adres: Postcode: Woonplaats: Ja, noteert u mij, tot wederopzegging, voor een abonnement op Ajax Magazine. O Ik verstrek een machtiging a ƒ70,- voor 9 nummers. Ondergetekende machtigt Tema B.V. om, na ontvangst van het eerstvolgende nummer, het totaalbedrag van ƒ70,- per seizoen automatisch te incasseren van onderstaande bank/girorekening: Rekeningnummer: Datum: Handtekening:

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 23