Onder de vlag van de UEFA VAN Vt VOORZITTER Alhoewel het voorzitterschap van Ton Harmsen voor hem persoonlijk en voor de vereniging op een onprettige manier werd beëindigd en ondanks het feit dat er in zijn bestuursperiode dingen zijn gebeurd die voor Ajax, hemzelf en andere bij de club betrokken personen negatieve, onuitwisbare en verstrekkende gevolgen hebben gehad, mag toch niet onvermeld blijven dat Ton de aanzet heeft gegeven tot spectaculaire vernieuwingen en veranderingen bij onze club. Zo werden de begrippen shirtsponsoring en business-seat door hem geïntroduceerd, werd de Meer een volledig overdekt stadion en kreeg ook de F-side zijn eigen home. Bovendien zat Ton een aantal jaren in het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB. Er word binnen Ajax verschillend over Ton gedacht, maar hoe dan ook, gedane zaken nemen geen keer. Ajax stroomde ook door zijn bloed. En de ongeopende brief die wij onlangs van Vera geretourneerd kregen, een brief die het Ajax-bestuur hem indertijd stuurde en waarvan hij de inhoud al kende zonder hem te lezen, getuigt er in alle eenvoud van wat voor man hij was en hoe de situatie ook hem pijn gedaan moet hebben. Ton, rust in vrede. Onder de vlag van de UEFA Zoals het er nu naar uitziet blijft ook Ajax gewoon onder de vlag van de UEFA voetballen. De gesprekken met Media Partners over een Europese voetballeague hebben immers bewerkstelligd dat de UEFA met een nieuwe opzet voor de Champions League is gekomen, die voor alle clubs in Europa meer wedstrijden en meer inkomsten kan opleveren. En daar ging het nu juist om. De twaalf clubs, waaronder Ajax, hebben ook bij de UEFA afgedwongen dat zij vanaf Die presidenten zouden zich echter eens moeten realiseren dat zij er zelf de oorzaak van zijn dat gesprekken met de EFL over een superliga überhaupt hebben plaatsgevonden. Als zij hun oren namelijk regelmatiger bij hun clubs te luisteren hadden gelegd en de heersende opvattingen tijdig aan het Executive Committee van de UEFA zouden hebben doorgegeven, dan was het nieuwe formaat van de Champions League niet met een 'geweldje' en door druk van buitenaf (het gevaar dat grote clubs massaal uit UEFA- verband zouden stappen) tot stand gekomen. Tenslotte is mij wel overduidelijk gebleken dat Ajax louter en alleen vanwege zijn historische successenreeks en zijn uitstraling voor de gesprekken met de twaalf clubs, de EFL en de UEFA is nu structureel met de UEFA over het Europese voetbal in contact blijven en dat zij in UEFA-verband een nieuw, vast overlegorgaan zullen vormen, een zogenaamde Advisory Board. Dat is heel bijzonder, want in principe heeft de UEFA geen structurele communicatielijnen met clubs. Voor sommige bestuurders zal dat overigens nog wel even wennen worden, getuige de reactie van UEFA-vicevoorzitter Matarese, die emotioneel van een 'revolutie' sprak en aangaf dat er presidenten van bonden waren die er nu al schande van spraken dat de UEFA met de twaalf clubs gesproken heeft in plaats van met hen. AJAX MAGAZINE DECEMBER 1 998 89

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 85