Achilles I n zee? rri et De paralellen met Achilles' 49'er team liggen voor de hand Achilles IT Group wordt net als dit innovatieve zeilproject bemand door ervaren en gedreven professionals. Doelgericht efficiënte prestaties leveren: ook dat is resultaatgerichte topsport. Wij hebben nog plaats aan boord voor Consultants, Uniface-, Progress- en Oraclespecialisten, en 4GL-specialisten met interesse in deze platvormen. Kwal ïteit Kwaliteit is daarbij belangrijk, en of het nou een IT-professional of een zeilkampioen betreft: stilstand is ach teruitgang. Onze voortdurende trai ning bestaat dan ook uit opleidingen, workshops, support en onderlinge kennisoverdracht. Goede coaching vinden we niet alleen tijdens de training, maar ook rond en tijdens de wedstrijd doorslaggevend. I\/1 ensen Ook deze tak van sport is mensen werk, en in onze voortvarende koers hebben we inmiddels een bemanning van ervaren consultants en ontwikke laars aan boord gekregen. Sociaal vaardige collega's die innovatief en klantgericht alle zeilen willen bijzet ten, bieden wij de sociale en profes sionele ruimte die zij nodig hebben om onze kwaliteitsstandaarden steeds verder aan te scherpen. I< I i m aat Onze specialisme-georiënteerde cellenstructuur garandeert relatief kleine units met alle loopbaanmoge lijkheden van dien. De platte organï satie maakt voortdurende breedte- en/of dieptespecialisatie gemakkelijl toegankelijk. Tevens bevordert deze: de collegialiteit en de mogelijkheden om persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken. De sociale en profes sionele activiteit hierbinnen versterk creëert een persoonlijke werksfeer waarbinnen talenten zich goed kunnen ontplooien. Topprestaties vereisen immers een goed klimaat! Fï losofïe Wij zoeken niet alleen naar nieuwe medewerkers die binnen onze sociall en professionele doelstellingen vallen, ook gaat geen zee ons hoog om ze alert en tevreden te houden. Binnen dit beleid bieden wij onze experts naast de vanzelfsprekende primaire, met name de secundaire ruimte en mogelijkheden die zij verdienen. Het zijn immers deze mensen waarmee d( klant in zee gaat, en waarin de uitein delijke kwaliteit, continuïteit, doelma tigheid en gedrevenheid herkenbaar moeten zijn. Dit is de olympische uit daging van Achilles IT Group.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 78