Better answers." www.compaq.nl Als wij het niet kunnen, wie dan wel? We beschikken over een van de grootste service- en supportorga nisaties ter wereld: zo'n 25.000 IT-specialisten in ruim 100 landen. Veel van onze ervaring bij het oplos sen van IT-problemen hebben we omgezet in moderne hulpmiddelen en producten. Deze stellen "we ■;-* IB v - V*' rechtstreeks of via het Web direct ter beschikking aan onze business partners en klanten, wat grote be sparingen in tijd en geld oplevert. Het is maar één voorbeeld van iets dat nu meer waar is dan ooit: voor de betere COMPAQ antwoorden op IT-gebied bent u bij Compaq aan het juiste adres.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 29