Meer weten? Bel naar SCOPE voor een Oe Inter dit M, Bakker (Maarten) Nieuw II Verwijd II IBi Persoonsinformalie Pereoon Fuwties j Verbanden Kenmerken Kenm. Tabel j Privé Objecten Groep 1 :N Tabel 1 Commentaar 11 Competitie AjaxFeyenoord had het erg naai de an Competitie Ajax-Spaita tegenuitnodiging voor zeitweekend ontvangen Beker Ajax-H eerenveen gaat deel van Raad van Bestuur uitmaken EuiopaCuo Aiax-Udinese vooiaesteld aan overioe leden RvB v Groep |1:NTabel2 Begindatum Einddatum iCommertaar Een bezoek aan de Amsterdam ArenA is de ideale manier om relatiebeheer inhoud te geven. Persoonlijke aandacht is immers een belangrijk punt in een relatie. Niet al leen het bezoeken van het evenement is van groot belang maar ook het registreren van dat bezoek. Dit alles om de juiste ver volgacties te ondernemen. Pas dan krijgt relatiebeheer de juiste inhoud en levert het ook de gewenste resultaten op. Software kan hierbij een belangrijke ondersteuning bieden. Bij SCOPE marketing technology b.v. werken een zestigtal mensen aan de auto matisering van verkoop en marketing processen. Bekend ste producten zijn Verkoop en Marketing Informatie System en SCOPE Unlimited en SCOPE-on-Web. Deze pakketten staan bekend om functionaliteit en stabili teit maar ook om flexibiliteit en aanpasbaarheid. SCOPE is het meest complete en succes volle Verkoop Marketing Informatie Systeem onder Windows. Uitgekiende functies voor het organiseren van de dage lijkse werkzaamheden en haarscherpe ana lysemodellen voor het management dra gen bij aan verhoging van de kwaliteit in de benadering van klanten en prospects. 'De Rijsenhof Aalsmeerderdijk 640 1435 BW Rijsenhout T 0297 38 02 38 F 0297 38 02 39 Storkstraat 19 3833 LB Leusden T 033 43 43 300 F 033 43 43 303 internet http://www.scope-mt.nl E-mail info@scope-mt.nl brochure of kijk op onze website. Dit is ons adres: http://www.scope-mt.nl marketing Form View Modulen Spin Selectie gereedschap Customer Marketing Systeem jjelp f^ieiBi®ira<a>iEMvior Amsterdam ArenA Arena Boulevard 1 1101 AX Amsterdam Marketing Manager

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 212