Foto: Archief Ajax voorop. De voetbalterreinen werden weer in orde gemaakt en de eerste vriendschappelijke wedstrijden werden niet snel na de Duitse capitulatie weer gespeeld. Ook het voetbalprogramma van Ajax had direct na de bevrijding veel weg van een non-stop-rit. Er werden veel oefenwedstrijden georganiseerd om de spelers, die vanaf september 1944 niet meer hadden gespeeld en getraind, te laten wennen aan de bal. De Duitse Weermacht was uiteraard vertrokken uit het stadion, waardoor Ajax weer beschikte over alle velden en kleedkamers van de Meer. De Amsterdamse voetbalverenigingen die in de hoogste klasse van de KNVB - de K van Koninklijke was niet langer verboden - uitkwamen, speelden enkele weken na de bevrijding om het kampioenschap van Amsterdam. Over de snelheid waarmee dit kampioenschap werd georganiseerd vermeldden de bestuursmededelingen van Ajax: 'Nauwelijks waren de Canadese jeeps en tanks onze stad binnengerold, of de vroede vaderen van onze vier grootste voetbalclubs staken de hoofden bijeen, met als gevolg dat veertien dagen na de bevrijding de eerste match om het kampioenschap van Amsterdam plaatsvond.' In het wedstrijdprogramma van Blauw Wit, dat op 3 juni aantrad tegen De Volewijckers, werd overigens gewaarschuwd dat de toeschouwer zijn verwachtingen niet te hoog moest stellen en dat de ontmoeting uitsluitend als oefenwedstrijd gezien moest worden. Verder werd gesteld dat de wedstrijden geen officieel Amsterdams kampioenschap inhielden, aangezien de krachtsverhoudingen niet ingeschat konden worden. Blauw Wit bijvoorbeeld speelde al zijn wedstrijden thuis, terwijl De Volewijckers aangewezen was op uitwedstrijden doordat het Mosveld nog niet in orde was. Ajax werd winnaar van het eerste naoorlogse kampioenschap van Amsterdam. Naoorlogse moeilijkheden Ondertussen moesten de Ajax-leden het gedurende de eerste maanden na de bevrijding zonder Ajax Nieuws zien te stellen. De clubbladredactie van Ajax was van plan om na de bevrijding met een groot bevrijdingsnummer te komen, maar dit kon vanwege de papierschaarste geen doorgang vinden. Niet eerder dan op 29 augustus 1945 verschenen de eerste naoorlogse bestuursmededelingen in de vorm van een aantal velletjes papier. Begin oktober 1945 vroeg een van de columnisten van Ajax zich af wanneer het blad weer als echt nummer zou uitkomen. 'Zoolang de officiële instanties nog zoveel op papier te zetten hebben, zal er voor ons amateurs wel weinig overblijven.' Het duurde tot januari 1946 voordat het maandelijkse Ajax Nieuws weer in zijn oorspronkelijke vorm verscheen. Tot de naoorlogse moeilijkheden bleef ook het verkeer behoren. Het spoorwegverkeer kwam zeer langzaam op gang en de toestand van de wegen was slecht. Vanwege deze reismoeilijkheden besloot de KNVB met de competitie te wachten tot er weer treinverkeer mogelijk was. In afwachting Een delegatie van het Belgische Liersche SK kort na de bevrijding in de Meer met een krans ter nagedachtenis van de gevallen sporters en collega's. hiervan werd eind september een begin gemaakt met de wedstrijden om de KNVB- beker. Aan het spelen van de eindronden kwamen de voetballers echter niet toe, aangezien deze niet samengingen met de intussen gestarte competitie. Ajax behaalde het beste voorlopige resultaat en werd tot winnaar van het bekertoernooi uitgeroepen. De eerste competitie na ruim vijfjaar Duitse bezetting begon op 4 november 1945 en had in eerste instantie een voorlopig karakter. In dezelfde maand keerde ook Jack Reynolds terug als trainer van Ajax. Ook hij had vijf jaar onder het Duitse juk geleden in een Pools krijgsgevangenenkamp. Interim-trainer Dolf van Kol maakte direct plaats voor de Engelsman, die op 13 juni 1948 na ruim dertig jaar trouwe dienst afscheid zou nemen van Ajax. De eerste naoorlogse competitie kon door de goede weersomstandigheden en het geringe aantal afgelastingen vanaf januari 1946 als volwaardig doorgaan. Hierbij werd het programma van het niet gespeelde seizoen '44-'45 gehandhaafd. Deze 'herstelcompetitie' had een sterk regionaal karakter zonder promotie en degradatie, maar werd uiteindelijk wel bekroond met wedstrijden om het kampioenschap van Nederland. Langzamerhand zouden de naweeën van de bezetting vervagen en uiteindelijk verdwijnen. De meeste voetbalclubs stonden niet lang stil bij het oorlogsverleden en stelden het belang van de continuering van hun sport voorop. Net zoals tijdens het grootste deel van de bezetting het geval was, rolde de bal ook na de oorlog weer snel over de velden. Susan Smit studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schreef haar afstudeerscriptie over het dagelijks leven van Ajax tijdens de Tweede Wereldoorlog. Momenteel werkt ze in dienst van Diopter - Janssens en Van Bottenburg bv aan een onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland. 194 AJAX MAGAZINE DECEMBER 1998

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 190