vele aanvragen ervoor werden afgewezen. Gedurende de laatste oorlogsjaren moest men steeds meer in het werk stellen om de elftallen volledig in het veld te brengen. Vervoersproblemen Ook de problemen met het vervoer van en naar de wedstrijden namen steeds meer toe. Al in 1942 was het behelpen met de vervoersmogelijkheden. Toen Ajacied Ko Loois dat jaar in Den Bosch een been brak moest hij gedurende anderhalf uur in een veewagen vervoerd worden voordat hij in Amsterdam naar een dokter kon. Zijn medespelers stonden in de wagon in een kring om hem heen om hem te beschermen tegen de drukke menigte. Nadat bussen door benzine- en houtgebrek niet meer konden rijden, werden ook de tramdiensten steeds verder beperkt. Vanaf 12 december 1943 werd het tramvervoer in Amsterdam op zondag stopgezet. Als gevolg hiervan moesten de voetballers en supporters soms vele kilometers fietsen of lopen naar het stadion. Om hun tegemoet te komen schrapte de NVB alle wedstrijden vóór elf uur. Na het stopzetten van het tramvervoer brachten ook paard en wagen in sommige gevallen uitkomst voor het vervoer van de spelers. Ajax zette zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden paard en wagen in. Bij uitwedstrijden kostte dit echter veel extra tijd en kracht. Wanneer er thuis gespeeld werd, liepen de spelers op zondagmorgen naar de Overtoom, waar de wagen klaarstond voor een rit naar de Meer. Doordat er geen telefonische verbindingen meer waren, was het onmogelijk om spelers die zich op het laatste moment afmeldden, nog te vervangen. Om de vele supporters die met de fiets naar het stadion gingen van dienst te zijn, werd bij de ingang Stadzijde op het Ajaxterrein een flinke rijwielstalling ingericht. Het jaarverslag van '43-'44 sprak van een 'overweldigenden toevloed van rijwielen op zondagen bij het Ajax- stadion'. Het zondagse tramverbod was hier uiteraard een belangrijke oorzaak van. Het stallen van de fietsen verliep echter niet geheel probleemloos. Om ook parkeergelegenheid buiten het terrein te vinden voor de duizenden fietsen plaatste Ajax extra stallingen tijdens de wedstrijd Foto: Collecie Drager De Volewijckers - HBS op 15 februari 1944. Bij de aanvang ging dat goed, maar na afloop van de wedstrijd pakte iedereen zijn fiets zonder het re^u af te geven. In de drukte werden drie fietsen gestolen. Om dergelijke tonelen een week later bij de derby Ajax - Blauw Wit te vermijden, besloot Ajax een tweede officiële rijwielstalling open te stellen. Door de vele razzia's op fietsen verdween deze stalling aan de Diemenzijde echter weer snel. Voor de supporters zat er vaak niets anders op dan hun favoriete voetbalclub lopend te bezoeken. Spoorwegstaking Alle argumenten om het sportleven doorgang te laten vinden ten spijt werd de competitie van het seizoen '44-'45 niet gespeeld. Op 16 september 1944 brak op verzoek van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen een algehele spoorwegstaking uit. Deze staking maakte een einde aan vrijwel alle communicatiemiddelen en verbindingen. Als gevolg hiervan werd de Randstad vrijwel volledig afgesloten van voedseltransporten en raakten de grote steden in de strenge winter van 1944-1945 geteisterd door hongersnood. Op 5 september 1944 besloot het bestuur van Ajax geen trainingen meer te laten plaatsvinden om het risico te vermijden dat mensen uit hoofde van de sport opgepakt zouden worden. De voetbalcompetitie, die precies drie weken later had moeten beginnen, werd 'in AJAX MAGAZINE DECEMBER 1998 Jack Reynolds terug in Nederland, te midden van zijn Ajax-discipelen. verband met de bijzondere oorlogsomstandigheden' officieel afgelast door de bezetter. Het moge duidelijk zijn dat de competitie ook zonder Duits ingrijpen met geen mogelijkheid gespeeld had kunnen worden. Daarvoor zagen voetballers, bestuursleden en publiek zich gesteld voor te grote levensproblemen. Weer voetballen 'Toen dan eindelijk de bevrijding kwam, was het wel heel merkwaardig hoe onze verzwakte, vermagerde voetballers al heel gauw hun sport gingen hervatten. Daarbij bleek dat men zich op verbluffend snelle wijze van de harde klappen had hersteld,' aldus een typering van de voetbalwereld in de naoorlogse pers. Direct na de bevrijding zou de bal dus weer rollen, alhoewel de gevolgen van de hongerwinter en de materiaalschaarste nog duidelijk merkbaar waren in het hele land. Nederland had zware materiële schade opgelopen en het naoorlogse overheidsbeleid stond in het teken van wederopbouw. Het voedseltekort speelde vooral de stedelijke gebieden parten. Toch waren de voetballers direct na de oorlog zeer gretig om de draad van hun sportbeoefening weer op te pakken. De meeste voetbalclubs stonden niet lang stil bij het oorlogsverleden en stelden het belang van de voortzetting van hun sport 193 - -

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 189