bleef rollen Tweede Wereldoorlog (deel2) Het dagelijks leven van Ajax tijdens de De bal Ondanks de relatief terughoudende sportpolitiek van de Duitse bezetter was het onvermijdelijk dat de Nederlandse voetbalwereld in de jaren '40-'45 met een toenemend aantal veranderingen en belemmeringen geconfronteerd werd. Ook bij Ajax werd het dagelijks leven hoe langer hoe meer beïnvloed door de oorlogssituatie. De wens om de voetbalsport doorgang te laten vinden bleef tot aan de hongerwinter van 1944 evenwel sterker dan de bezettingsmoeilijkheden waar sportclubs mee te kampen kregen. Vanaf het beJÈkan de oorlog zouden zich ik §Bk* binnen het jHHerdamse voetballeven HbroblemeiijHPdoen op trainingsgebied. A Is gevoleJBBvervroegde ^KrduistJHRimaatregelen en spertijden viel de trainings opkomst regelmatig tegen. WÊk door P bezetter ingestelde spertijd ging normaalgesproken om acht uur 's avonds in. De Duitsers vonden het echter vaak nodig pm deze avondklok vroeger in te. stellen. Ajax' stadgenoot Blauw Wit kon vanwege de verscherpte verduistering al in het eerste oorlogsseizoen geen gebruik meer maken van zijn lichtinstallaties. Ter compensatie van de buitentraining stelde de vereniging uit Amsterdam-Zuid een indoortraining in. Ajax werd vanwege een andere reden HisrowE door Susan Smit gedwongen tot deze noodoplossing. Doordat het trainingsterrein van de Meer in het seizoen '40-'41 tijdelijk gevorderd was, verhuisde de training naar binnen. Vanwege het slechte zicht in de zaal tijdens de verduistering, werd de training in mei '41 gehalveerd tot één maal in de week. Vervolgens werden de spelers direct in de gelegenheid gesteld hun conditie via andere manieren op peil te houden. In het Ajax Nieuws werd meegedeeld dat de voetballers deel konden nemen aan de training van de atletiekafdeling van Ajax, die wél buiten doorging. Het is niet bekend hoeveel voetballers hier gebruik van hebben gemaakt. In het volgende seizoen kon het eerste elftal van Ajax weer vrijwel probleemloos buiten trainen. Na medio '43 ontstonden in Amsterdam verschillende moeilijkheden die de trainingsopkomst opnieuw negatief beïnvloedden. Avondwerk, bandenschaarste en materiaalzorgen hielden diverse spelers van de training. Ook het eerste team van Ajax was in de bezettingsjaren lang niet altijd compleet op de beide trainingen, maar de spelers probeerden zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Vooral in de laatste twee A I A V U A r A 7 I KI C ntrCMDCD 1 OQO

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 180