oojstsist Als we de regering moeten geloven, heeft het Nederlandse bedrijfsleven tot nu toe weinig aandacht besteed aan het millenniumprobleem. Wellicht geldt dat ook voor uw organisatie. Om tegen het eind van deze eeuw niet ernstig in de problemen te komen is het verstandig eens te overleggen met Consist. Als state of the art systeemhuis is Consist gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavan ceerde financiële en personele systemen die cruciaal zijn voor de continuïteit van uw onder neming. Van apparatuur tot programmatuur, van maatwerk tot professionele consultancy en van opleiding van uw medewerkers tot projectleiding bij systeem-implementaties.. En we zijn niet alleen klaar voor het millennium, maar wat ons betreft is ook de financiële eenwording (de EURO) al een feit. En dat maakt een nadere InformatieSVStemen kennismaking op korte termijn voor u extra interessant. yoor mensen en zaken Ziet u de toekomst na 2000 donker in? FINANfMFI F FN PFRRnNFI F RYfiTFMFN Postbus 500, 3430 AM Nieuweqein, Telefoon: 030 - 6026800, Telefax: 030 - 6021811, E-mail: info@consist.nl, Internet: http://www.consist.nl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 168