Succes O-eer1 toeval- is PANFOX Kunnen leren vergt vertrouwen in elkaar. Het is wellicht de belangrijkste taak van mij als manager, de daarvoor noodzakelijke veiligheid te bieden. was Tijdig anderen inschakelen is belangrijk, zeker als ik er zelf even niet uitkom. Panfox is gespecialiseerd in het onder architectuur realiseren van een duurzame en flexibele informatievoorziening en Rk richt zich vooral op grote gegevensintensieve organisaties. Wij werken vanuit een oorspronkelijke, zelf ontwikkelde fl|l visie, waarbij architectuur- en infrastructuurconcepten centraal staan. Uitgangspunt is, dat de informatievoor- V i ziening expliciet moet aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen en de processen die nodig zijn voor de realisatie l daarvan. Het uiteindelijk doel dat Panfox zich stelt, is niet minder dan het vergroten van het succes van H organisaties én hun mensen, waarbij voor ons essentieel is dat onze klanten leren 't zelf te doen. Succes is dan geen toeval meer. 'V f Panfox B.V., Postbus 203, 5240 AE Rosmalen, Tel.: 073 -5282828. POGOOGM UIG MUUiy Z.IJII VUUI UG IGailOailG dan het vergroten van het succes van mm Als manager moet ik ook los kunnen laten, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, je blijft samen verantwoordelijk. Informatisering onder architectuur

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 146