lTolV^tn JeU^Èiïll0lk «8 y^^o^.Seciaiï J£S Janbr: «8. S ^S.^dfefffe6?.??6!? niii' Aan het bestuur, AJAX. .j?. Michael van Praag, Arena stadion. Amsterdam. Nederland. Leon Greenman O.B.E. 12 Ingleby Road Ilford Essex 1G1 4RY (0181) 554 0580 Met ACHiMiHG voor '7T)I IIUJAL. 29-7-98 Geachte Heer, in» het T°^ende mocht van interesse zijn voor oude e;1 leden van. P.C.AJAX.al is het lang geleden. Het de inval van de Nzis in Nederland Mei 194-0.werd hetnn^«AiA het volgende^ 3®en nieuW3 vo03- u^aar wellicht (profss-iona^ footballer van AJa* ®ezin 3ddi3 -lamel en het gezin van Leon Greenman varen in d®^r?®P ^sen,ongeveer zeven hónderd, die on 17-18 JarJSrie u esterhork kamp naar Auschwitz gedeporteerd -werden. i.3. een reis van zesendertig uur kwamen wil aan in Birk-ano-n ™wen W»4«® -«ataa daar al dlrert veriowS Slechts vijftig mannen werden geselecteea voor slaven arbeit. "ff^® en ,k aldaar soo twee maanden doorgebracht,tot de iS7CAaLr?,-S°eeS in de monfi '™s ee" ailrte ia gezicht, vexAzA SaSkMleri lk -k heb Eddie nooit meer gezien,doch bleef hij in mijn gedachten. IeJ vrattijd geledon werd Sddie Hamel in het H.ï.H. liijn brief aan dit blad kreeg ik geen gehoor. l'd^ln^ïr^eS?^ h6bben h6t overleefd>Leon Borstrede uit jwdie Hamle was van -Amerikaans mtireioWvow - i _T U vA met vriendelijke groeten ,e success gewenst voor Aiam Leon Gr; Auschwitz 3urvivor 98288, bekend over de lotgevallen van deze twee joodse oud-spelers van Ajax. Enkele maanden geleden ontving het Ajax- bestuur echter een brief uit Engeland, met daarin informatie over de laatste weken van het leven van Eddy Hamel. Briefschrijver Leon Greenman was evenals de familie Hamel in 1943 gedeporteerd naar het Poolse concentratiekamp Birkenau. Onder deze ellendige omstandigheden raakten de twee bevriend. Hamel vond echter spoedig de dood in de gaskamers, terwijl de Nederlands/Engelse Greenman in totaal vijf kampen overleefde. Zijn herinneringen aan Eddy Hamel zijn, compleet met Engelse termen tussendoor, hierbij afgedrukt als eerbetoon aan de oud-Ajacied. Nadat Ajax-archivaris Wim Schoevaart als reactie op dit schrijven een brief met een presentatiegids en enkele elftalfoto's van Eddy Hamel opgestuurd had, ontving hij een tweede brief van de heer Greenman. De tekst ervan luidt als volgt: Geachte heer Schoevaart, Met deze wil ik u hartelijk bedanken voor de presentatiegids en de fotokopieën van nooit te vergeten Eddy Hamel. Ik las eerst uw kaart, vervolgens pagina 44 en keek direct naar de foto van Eddy Hamel, het gezicht dat ik niet kan vergeten, van rustige vriendelijkheid en body warmth'. Birkenau was een groot open veld, het was januari 1943, veel te koud voor onze jongens en gevangenen. Wij hebben om warm te worden eikaars ruggen gewreven met de handen of met het op en neergaan met de ruggen. Eddy had een goede circulatie en was werkelijk warm en ik heb daar zo een beetje de hevige kou kunnen weg houden. Eddy's vrouw en twee kinderen en mijn vrouw en kindje werden enige uren na aankomst reeds vermoord. Toen der tijd wisten wij dit niet. Na zes of zeven weken Birkenau kwam de lange dag van de Selectie, het sorteren van de zwakke en nog fitte mannen. Eddy was eigenlijk niet meer in goede conditie en hij had een pijnlijk abces in de mond. De gevangenen stonden naakt in een lange rij en moesten tussen twee tafels lopen terwijl de SS'ers hen bekeken. Als de hand, die een pen of potlood vasthield, naar links ging, was het de gaskamer. Ging het rechts dan mocht je nog even blijven leven om slavenwerk te verrichten totdat het lichaam verzwakte en naar links werd verwezen. Eddy stond alfabetisch achter mij; hij had H en ik had G in de naam. Eddy werd naar links verwezen en ik heb hem niet meer gezien. Van de vijftig slavenarbeiders overleefden er slechts twee mannen. Dit waren Leon Borstrock uit Amsterdam en Leon Greenman uit Rotterdam. Dit van de 700 mensen die Westerbork hadden verlaten in januari 1943. Leon Borstrock is enige jaren geleden De (eerste) brief die Auschwitz-overlevende Leon Greenman het Ajax-bestuur op 29 juli van dit jaar schreef. overleden. Leon Greenman is nu 87 jaar en is er net nog? Met respect voor Eddy, en grote dank aan u en Ajax, bestuur and all, Leon Greenman, Auschwitz survivor 98288 Eddy Hamel overleed, 40 jaar oud, op 30 april 1943. AJAX MAGAZINE OKTOBER 1998

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 189