bleef rollen Tweede Wereldoorlog Het dagelijks leven van Ajax tijdens de De bal Op 10 mei 1940 denderde Hitiers leger ons land binnen en na vijf dagen van gevechten was de Duitse bezetting van Nederland een feit. In de Tweede Wereldoorlog zou het dagelijks leven in de Nederlandse samenleving ingrijpende veranderingen ondergaan. Gedurende de vijf oorlogsjaren probeerden de Duitsers hun nationaai-socialistische ideaal op te dringen aan vrijwel elke sector van de Nederlandse maatschappij. De bevolking werden steeds meer beperkende maatregelen van bovenaf opgelegd. Ten opzichte van het Nederlandse sportleven stelde de Duitse bezetter zich echter opvallend terughoudend op. Het sportleven verkeerde in een uitzonderingspositie binnen de Nederlandse bezette samenleving. De Nederlandse sportwereld kreeg niet te maken met dwingende nationaai- socialistische richtlijnen, zoals dat op vele andere gebieden het geval was. Er werd wel een hoge Duitse ambtenaar als hoofd van het Nederlandse sportapparaat aangesteld, maar zijn enige taak was de sport in Nederland zo veel mogelijk door te laten gaan. Hierbij hanteerden de Duitse machthebbers het door de Romeinse keizers geïntroduceerde 'brood en spelen'- motief: bevredig de primaire behoeften van het volk en het zal niet in opstand komen. Ook de KNVB en de Nederlandse HISTORIE door Susan Smit sportpers pleitten al snel na de Duitse inval voor de voortzetting van de voetbalcompetities. De bekende Nederlandse sportjournalist ir Ad van Emmenes schreef reeds op 15 mei, de dag van de capitulatie: 'We proberen weer gewoon te doen. We gaan allemaal weer gewoon doen. We gaan dus ook aan sport doen, we gaan weervoetballen. De opperbevelhebber zegt het, de KNVB zegt het en wij vinden het allang goed.' Het heersende motto 'de bal moet blijven rollen' ging voor vrijwel de hele vaderlandse voetbalwereld op. Zowel voor de actieve als de passieve voetballiefhebber was de sport een belangrijke uitlaatklep om de dagelijkse spanningen van de bezetting kwijt te raken. Een partijtje voetbal kon zowel de spelers zelf als de toeschouwers de oorlogsellende voor tweemaal drie kwartier doen vergeten. Competitie in oorlogstijd De Nederlandse voetbalcompetitie kwam na een onderbreking van enkele weken weer op gang. De meeste clubs hadden nog één of twee wedstrijden van het seizoen 172 AJAX MAGAZINE OKTOBER 1998

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 178