geworden dat niet meer duidelijk is waarvoor het staat. De overheersende klacht is dat de politiek zo flets is geworden, dat partijen zich niet meer van elkaar onderscheiden. Ik vind op dit moment een vervolg op het paarse kabinet minder voor de hand liggend dan in '94. Het overbruggen van oude tegenstellingen heeft geleid tot grote effectiviteit. Na verloop van tijd zie je dat de verschillen weer zwaarder gaan wegen dan de overeenkomsten. Frank is overigens de grondlegger geweest van het paarse kabinet, door na de Kamerverkiezingen van 1994 Wim Kok en Frits Bolkestein met elkaar in contact te brengen.' FdG: 'Blauw is mijn kleur. Je gaat voor je eigen partij, dus ik ben in de eerste plaats blauw. Paars is second best. Maar als je vier jaar met elkaar hebt gewerkt en vindt dat het goed is gegaan, moet je dat beleid verdedigen en er een vervolg aan geven. Laat onverlet dat de PvdA alle recht van de wereld heeft te kiezen voor andere coalitiepartners. Maar dat wil ik dan wel van tevoren weten.' René Froger of Rick de Leeuw? FdG: 'Wie is Rick de Leeuw?' EvdL: 'Tröckener Kecks ken ik. Ik wist niet dat Rick de Leeuw de zanger is. René Froger, is dat niet die jongen die met Leontine Ruiters loopt?' FdG: 'Nee joh, dat is Borsato. Froger loopt met Natasja.' EvdL: 'Eh..., wie is Natasja?' Individuele techniek of teambelang? EvdL: 'Uiteindelijk teambelang. Maar een wedstrijd zonder individuele hoogstandjes is niet denkbaar.' FdG: 'De teamprestatie maakt hoe goed een club is. De individuele klasse van de spelers zijn de jus op de aardappelen. Vertaald in politieke termen: het liberalisme benadrukt het individualisme in hoge mate. Maar ook daar geldt: de vrijheid van de één gaat precies tot het punt waarop de vrijheid van een ander erdoor beperkt wordt. Een club mensen waarvan ieder alleen aan zijn eigen belang denkt, presteert niet. Of het nu een elftal, een gemeenteraad of een kabinet is. Een kabinet met veertien prima donna's functioneert niet. Tegelijkertijd zal iedere minister zijn eigen persoonlijkheid moeten blijven. Wie zich altijd aan het geheel ondergeschikt maakt, zal nooit zijn eigen beleid en opvattingen kunnen neerzetten en verdedigen.' Linksbinnen of rechtsbinnen? FdG: 'Rechtsbinnen. Ik ben rechts...' EvdL: 'Ja, ja, hij heeft het gezegd! Hij is rechts!' FdG: 'Maar ik schiet het liefst in de linkerhoek....' EvdL: 'God, o God. Vind je het erg, Frank, dat ik hier verder niet op inga?' Wim Kok of Frits Bolkestein? EvdL: 'Kok, Kok, Kok. Alleen: ik ben bang dat als de WD straks de grootste partij wordt, het is gebeurd met Wim Kok. Kok is, onvermijdelijk kennelijk, de afgelopen jaren meer staatsman dan partijleider geworden. Ik zou graag zien dat hij zich wat meer profileert als de vakbondsman van vroeger, als een man met een sociaal gezicht. Ik ken genoeg liberalen die bij mij een zeker gevoel van warmte oproepen. Zo'n gevoel ontbreekt ten enen male als ik Bolkestein zie. Hij heeft iets kouds, iets grimmigs. Je kunt de klok gelijk zetten op telkens weer diezelfde riedels over asielzoekers en vreemdelingen. Nu zijn het voormalige communisten in Nederland tegen wie hij te keer gaat. Moet iemand die in Zuid-Afrika werkte in een tijd dat de apartheid totaal was, dat doen?' FdG: 'In de politiek zou het wat minder om personen moeten draaien. Ik vind dat eng. Het lijkt of het er alleen nog om draait wie aardiger is: Kok of Bolkestein. Politici staan voor opvattingen en meningen. Binnen de PvdA is het bon ton geworden Wim Kok naar voren te schuiven als een veel aardiger minister-president dan Frits Bolkestein. Als het beeld dat nu wordt geschetst van Bolkestein inderdaad klopt, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat er vier jaar zo goed is samengewerkt? Vrienden van de Partij van de Arbeid: zou Een club mensen waarvan ieder alleen aan zijn eigen belang denkt, presteert niet. Of het nu een elftal, een gemeenteraad of een kabinet is AJAX MAT. A7IMF MFI 1998 -ÏT7

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 227