Foto: Tessa Posthuma de Boer voetbalvandalisme. Ik bespeur dat ook bij de Ajax-supporters. Geweld, en dus extra politie-inzet maakt dat we nooit van de combiregeling afkomen, dat we gestraft blijven met allerlei beperkingen om wedstrijden te spelen, dat er weinig bereidheid bestaat om voldoende kaartjes voor Ajaxsupporters af te staan en dat 99,9 procent van onze supporters derhalve moet lijden onder de (vroegere) daden van die andere 0,1 procent. Ik dank u allen, dat u er dit jaar zo'n goed supportersseizoen van heeft gemaakt. Onlangs kreeg ik zelfs van de burgemeester van Enschede complimenten over u. Dit sterkt mij in mijn pogingen om bij de overheid te bepleiten dat men wedstrijden van Ajax niet langer automatisch als risicoduel dient te bestempelen. Ik begin nu echt het gevoel te krijgen dat het kwartje daar gaat vallen. Blijf me dus steunen, alstublieft. Bochum - Ajax Op 5 maart hebben Michiel Menting en ik, namens Ajax, en de heer Theo Damen namens de Amsterdamse Politie in Londen een gesprek gehad met de secretaris generaal van de UEFA, de heer Gert Aigner. Ook de heer Ernie Walker, voorzitter van de veiligheidscommissie van de UEFA, was present. Wij hebben hun het gehele verhaal over het politieoptreden in Bochum verteld en hun alle brieven van onze supporters overhandigd. Zij waren goed voorbereid, want behalve het rapport van de waarnemer waren zijn ook in het bezit van Duitse karanten die over de voorvallen berichtten. We waren het er snel over eens, dat de politie in Bochum te ver was gegaan en men vergeleek een en ander met gebeurtenissen met Engelse supporters elders in Europa. Wij hebben erop aangedrongen de waarnemers, waar het de controle op maatregelen van politie en clubs betreft, stringentere opdrachten mee te geven en hen er ook op toe te laten zien op welke wijze die maatregelen en onderlinge afspraken vervolgens worden uitgevoerd. Ons voorstel om voorafgaand aan een Europees seizoen met alle deelnemende clubs en plaatselijke politiecommandanten bijeen te komen om afspraken te maken en die afspraken ook op elkaar af te stemmen, werd positief ontvangen. Omdat er in de UEFA Cup meer dan honderd teams meedoen, zou zo'n bijeenkomst op een Poolse landdag uitdraaien. Vandaar ons voorstel om het dan in elk geval bij de Champions League te doen. Dat leek hun een goed idee. Uiteraard zal ik op de voet volgen of er ook wat van komt, maar daar ga ik wel van uit. Uw stem is dus gehoord en ik dank de inzenders van brieven, maar ook degenen die mij op een andere manier bereikten, vanaf deze plaats voor hun moeite. Het heeft echt geholpen. Advertentie In het vorige Ajax Magazine stond een advertentie van Nieuwe Revu, waar het Ajax-bestuur zich volledig van distantieert. Eerst wrijft dat blad zout in de wonden door in de eerste week van maart, vlak voordat het een jaar geleden zou zou zijn dat Carlo Picornie in Beverwijk de dood vond, een sensatieverhaal van Paul van Gageldonk af te drukken, waarin hij een ooggetuigeverslag van die verschrikkelijke dag doet. Vervolgens staat er dan zo'n walgelijke advertentie in ons Magazine. Men zal bij Nieuwe Revu wel betogen dat ik er niets van begrijp, maar wij willen met mensen die zo openlijk van slechte smaak en gevoelloosheid getuigen, niet van doen hebben. De advertentieacquisitie geschiedt echter door de uitgever en de redactie van ons Magazine ziet de advertenties dus pas wanneer het blad verschijnt. Dat dit tot pijnlijke situaties kan leiden is dan ook wel gebleken, ook al ging het jaren goed. Inmiddels hebben onze directie en redactie een gesprek over dit onderwerp met betrokkenen gehad en zijn de procedures aangescherpt. Desalniettemin bied ik hier onze welgemeende excuses aan diegenen aan, die zich door de advertentie gekrenkt hebben gevoeld. Michael van Praag

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 21