vanaf 1 juni a.s. ook gevestigd in Amsterdam aan het Rokin 113 Interzencluitzendb Vinden is een kwestie van de juiste mensen laten zoeken. Euregio uitzendburo en de Interzend personeelsgroep zijn per 1 januari gefuseerd. In afwachting van een nieuwe naam opereert de onderne ming onder de naam Euregio/ Interzend personeelsgroep. De nieuwe combinatie heeft een landelijk dekkend netwerk van 16 regionaal opererende uitzendbureaus. Daarnaast heeft de Euregio/lnterzend personeelsgroep een aantal landelijk opererende, gespe cialiseerde bemiddelingsbu reaus (op het gebied van Techniek, Horeca, Toerisme en Automatisering) en een bureau voor werving en selectie. Voor meer informatie kunt u bellen met ons hoofdkantoor in Hengelo (Ov.): 074-2507006 UITZENDBURO

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 16