]?onaldMcJ)onald -fjuis Amsterdam Kannen we cp o beo-wen? t en «Mins ver van htMS Help ons helpen Het Ronald McDonald Huis Amsterdam is een tijdelijk huis voor ouders met een ernstig ziek kind. Een huis dat de noodzakelijke geborgenheid biedt in een tijd dat een gezin dat heel hard nodig heeft. Dat ouders de kans geeft vlakbij hun kind in het ziekenhuis te zijn, om het zo vaak als nodig te bezoe- ken en te troosten. Praktische omstan digheden mogen aan deze belangrijke taak geen beperkingen stellen. Daarom bestaat het Ronald McDonald Huis Amsterdam. Dat kost geld. Natuurlijk wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd. Maar daarmee komen we er niet. Om het Huis draaiende te houden hebben we meer geld en steun nodig. Hiervoor vragen we uw aandacht, uw medewerking. Meer informatie? Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws over het Ronald McDonald Huis Amsterdam? Of wilt u donateur worden? Een briefje, fax of telefoontje is voldoende. Stichting Familieverblijf Kinderziekenhuis Amsterdam Meibergdreef 11, 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost, Telefoon: 020 - 696 47 46, Fax: 020 - 696 72 09, Postbank 55.333.55, ABN-AMRO 44.24.64.312 Deze napina is aanpehnrlen rlnnr Tnfprficrm R V

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 106