'Een fatsoenlijk mensch' Twee diploma's uit de geschiedenis van Ajax In de rubriek 'Museumstukken' wordt telkens één voorwerp uit het Ajax Museum belicht. Deze keer zijn dat er echter twee: het oudste, uit 1894 stammende diploma van Ajax, én het diploma dat een van Ajax' grootste sterren, Dennis Bergkamp, in 1983 als lid ontving. Tussen die twee documenten zit een tijdspanne van negentig jaar, waarin heel veel, maar toch niet alles is veranderd. door Carel Berenschot foto's Jasper Wiedeman Vandaag de dag denk je bij het woord 'diploma jéïiereerst aan iets wat je krijgt als je slaagt voor een examen. Dat is niet altijd zo geweest; bij de Romeinen was een diploma een uit twee bladen bestaand 'schrijftafeltje'. Vanaf de Middeleeuwen veranderde de betekenis en was een diploma een oorkonde die men ontving als bewijs van een verkregen privilege. Die oude betekenis bleef lang hangen en het is daarom geen wonder dat in 1894 ook de leden van het vriendenclubje Ajax hun lidmaatschapsbewijs een diploma noemden. Het was trouwens ook écht 'een verkregen recht' wanneer iemand zich Ajacied mocht noemen; vanaf het prille begin moest een speler niet alleen proefwedstrijden spelen voordat hij als lid werd toegelaten, maar moest hij ook goede manieren hebben. Voetbal werd in die tijd vooral door 'de betere stand' beoefend en daarom verscheen een aankomend Ajax-lid eerst voor een zogeheten enquête-commissie. Deze uit drie leden bestaande commissie keek naar het beroep van de vader, maar lette ook op de schoolprestaties en iemands gedrag. Je moest niet alleen goed kunnen voetballen, maar je moest ook 'een fatsoenlijk mensch' zijn. Het belang van het rood-witte diploma uit 1894 is groter dan het kleine stukje karton misschien doet vermoeden. Op het papier staat immers onder de naam Footh Ball Club "Ajax" en de naam van het lid J. van Asperen, ook de datum van 3 juni 1894. Daarmee is het diploma het oudste stukje papier waarop de naam Ajax voorkomt. Bovendien weten we hierdoor zeker dat zes jaar voordat het huidige Ajax officieel werd opgericht - op 18 maart 1900 - er ook al een Ajax bestond. Dat Ajax heeft ongeveer een jaar bestaan voordat het door ruzie uiteenviel. 64

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 64