Vi if De een na de ander kregen de jubilarissen de onderscheidingen behorende bij het aantal jaren van hun lidmaatschap overhandigd door Michael van Praag. Oud-bestuurslid en lid van verdienste Henk Smit, zestig jaar lid, krijgt de gouden speld met diamant opgespeld (foto links), aan voormalig penningmeester en erelid Henk Timman wordt het veertig-jaren-bord overhandigd (foto midden), terwijl assistent-trainer Bobby Haarms de gouden speld ontvangt die behoort bij het vijftigjarige lidmaatschap (foto rechts). Voor jubilaris Jan Janse werd het een extra bijzondere dag door de onverwachte overkomst van zijn zoon uit Canada. Het officiële gedeelte werd gevolgd door een gezellige bijeenkomst in het restaurant van de Toekomst, waar erelid Henk Timman (links) zijn speld liet bewonderen door bestuurslid Jaap Ellerbroek; naast hen lid van verdienste Henk Smit en bestuurslid Hennie Henrichs. NE JANUARI 1998 Ajax-speld, terwijl de 60-jarigen een diamant gezet kregen in de speld die zij reeds bezaten. Met gepaste trots ontving een ieder zijn waardering in de vorm van onderscheiding en woorden van onze voorzitter. Aan de dames werd een feestelijk boeket bloemen overhandigd. Na afloop van het officiële gedeelte bleven allen in het restaurant van de Toekomst informeel gezellig nog lange tijd bij elkaar onder het genot van een drankje en een hapje. Voor jubilaris Jaap Janse werd de dag nog feestelijker, daar een van zijn zonen, woonachtig in Canada, met zijn echtgenote als verrassing aanwezig was. Niet onvermeld mag blijven de uitstekende verzorging van het geheel door Wim Schoevaart en Simone Freling. Op naar 1998, wanneer wederom een aantal Ajax-leden aan de beurt van huldiging is. Een Ajax-traditie die in stand moet en zal blijven, tot ere van onze vereniging Ajax. toepassing is. Eens te meer bleek dit uit het grote aantal aanwezige jubilarissen. Vervolgens richtte hij het woord tot iedere jubilaris, te weten: Hans Bijvank (25), Ton Tielenburg (25), Henk Timman (40), Ab Post (40), Leo van Wijk (40), Bob Haarms (50), Henk Smit (60), Jaap Janse (60) en Jan van Eenennaam (60). Voor iedere jubilaris had de voorzitter een beschrijving van diens Ajax-activiteiten, voor de een meer dan de ander. Archivaris Schoevaart had weer zijn best gedaan zoveel mogelijk op papier te zetten. De 25-jarige jubilarissen werd een Delfts bord overhandigd, de 40-jarigen een bord met naam erop en de 50-jarige een gouden

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 81