en dat kan heel gemakkelijk. Als ik een brief op het vak verspreid en de F-siders die hem ontvangen zijn het niet eens met de inhoud, verwacht ik dat zij hun vertegenwoordigers vragen met mij contact op te nemen om hierover te praten. Misschien is dit ook wel gebeurd. Maar feit is dat ik, in plaats van een telefoontje of een faxje, bij de wedstrijd tegen De Graafschap een actie van vierduizend man over me heen heb gekregen. Dat werkt niet echt bevorderlijk als het gaat om het bereiken van een oplossing. Het teleurstellende is dat deze actie mede georganiseerd werd door mensen met wie ik een paar keer per jaar om de tafel zit, namelijk de vertegenwoordigers van de F-side zelf onder aanvoering van hun woordvoerder Ronald Pieloor. Dat is dezelfde persoon die zich voortdurend in De Ajax Sterop internet en nu ook in Het Parool met onwaarheden afzet tegen Ajax, het bestuur, een van onze sponsors en anderen. Zo moet de F-siders wel gaan denken dat Ajax tegen ze is, afspraken niet nakomt en voortdurend beloftes breekt. Zo wordt nog steeds voeding gegeven aan de beschuldiging dat ik het F-side-afscheid van Louis van Gaal zou hebben verboden. De waarheid is echter dat Ajax en de supportersvereniging hier gezamenlijk twintigduizend gulden voor ter beschikking hadden gesteld, maar de F- side het feestje zelfheeft afgeblazen omdat er geen vuurwerk kon worden afgestoken. Het waarom daarvan mag inmiddels genoegzaam bekend verondersteld worden. Als AT5 vervolgens een uur televisiezendtijd ter beschikking stelt voor een debat tussen de F-side en mij, dan wil uitgerekend Ronald Pieloor niet komen. Dat vind ik niet erg moedig. Uit vele brieven en telefoontjes die ik intussen van andere F-siders heb ontvangen, blijkt dat er wel degelijk wederzijds begrip bestaat, zelfs voor mijn verzoek om niet op de trappen en opgangen te gaan staan. Ook blijkt - en daar gaat het nou om - dat men graag met mij een creatieve oplossing wil bewerkstelligen, in plaats van acties en onrust. Ik heb daarom het volgende besloten. 1In de winterstop organiseren wij een avond voor de F-side op hun eigen vak, waar iedereen de gelegenheid krijgt zijn of haar verhaal te vertellen. Ikzelf ook. De bedoeling is om oud zeer weg te ruimen en met elkaar tot nieuwe afspraken te komen. Ook wat betreft de vertegenwoordiging van de F-side. Ik doe mijn best daar ook enkele spelers bij te betrekken. 2) Wij zullen een supportersraad gaan instellen waarin een vertegenwoordiger van ieder vak in het stadion zitting kan nemen. Dit stelt het totale publiek in de gelegenheid om wensen kenbaar te maken en het geeft ons de gelegenheid om aan de weet te komen wat er zoal leeft onder de supporters. 3) het sfeerteam zal professioneler van opzet worden en - ere wie ere toekomt - de F-side dient daar zwaar in vertegenwoordigd te zijn. Binnenkort hoort u hier meer over. Tenslotte wens ik u namens het bestuur van onze vereniging een fijne kerst toe en een in alle opzichten voorspoedig 1998, in de hoop dat wij op het Leidseplein... Michael van Praag AJAX MAGAZINE JANUARI 1998 7

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 7