Staan of zitten tijdens de wedstrijden te blijven staan. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je staand met meer overgave kunt zingen. Zittend zingen werkt niet echt inspirerend. Ondanks mijn begrip hiervoor kan ik de F-side officieel nooit toestemming geven om te blijven staan, omdat een dergelijke houding van het Ajax-bestuur onverbiddelijk tot sancties van de FIFA, de UEFA en de KNVB zou leiden. De FIFA zou kunnen betogen dat wij, ondanks het feit dat er overal stoeltjes staan, onze supporters toestemming geven te blijven staan en dat wij dus eigenlijk een staanplaats verkopen. De lichtste sanctie is dat wij voor dat vak dan vierhonderd kaarten minder kunnen verkopen. De zwaarste sanctie is dat wij voor dat vak helemaal geen kaarten meer mogen verkopen. Dat zal de F-side niet leuk vinden. Momenteel staat een grote groep F-siders in het midden van vak Zuid. Ik kan best net doen of ik dat niet zie, ware het niet zij op plaatsen staan waar andere mensen voor betaald hebben die graag op hun eigen plaats willen zitten. Bovendien staan zij ook op de trappen en de opgangen en daar maakt de brandweer bezwaar tegen. Dat is niet alleen voor het geval er brand uitbreekt. Er kan bijvoorbeeld iemand een hartaanval krijgen en dan moet zonder enig tijdverlies medische hulp geboden kunnen worden. Het zal uw eigen broer of zuster maar zijn. Probeert u zich dat eens voor te stellen en u zult begrijpen waarom het een absolute vereiste is dat de trappen en opgangen vrij blijven. Door het staan op de trappen worden ook de F-siders met een plaats direct naast de trappen gedwongen de wedstrijd staand te volgen. Wij krijgen daar klachten over en ook ten opzichte van die F-siders heeft Ajax een verplichting. Uit een brief van een F-sider bleek zelfs dat zijn vrouw in dit verband klappen heeft opgelopen. Ik weiger in te gaan op F-siders die doodleuk zeggen dat de mensen op vak Zuid wisten wat ze te wachten stond en dat ze maar ergens anders moeten gaan zitten. Dit zijn overigens uitspraken van jongetjes die over het algemeen van de tweede ring komen en, om in het F-side-jargon te spreken, net komen kijken. Natuurlijk is er met Ajax over te praten hoe we hier creatief mee om kunnen gaan. Ondanks het feit dat we in verband met de FIFA-reglementen nooit officieel toestemming kunnen geven, is er best een informeel compromis te bedenken. Maar dan moet daar wel over gesproken worden Als gevolg van het drama in het Heizel- stadion enkele jaren geleden, waarbij tientallen voetbalsupporters om het leven kwamen, heeft de FIFA in 1993 al besloten dat stadions met ingang van het seizoen 1998-1999 geen staanplaatsen meer mogen hebben. Stadions waar dat nog wel het geval is, mogen voor die vakken met ingang van dat seizoen geen toegangsbewijzen meer verkopen. Zo zijn er in de Arena derhalve geen staanplaatsen meer. De wens van een deel van de F-side is Foto: Louis van de Vuurst 6 AJAX MAGAZINE JANUARI 1998

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 6