oriGin ONZE GROOTSTE BRON VAN INSPIRATIE IS DE OMGEVING WAARIN WE WERKEN. Omgeving en inspiratie zijn onlosmakelijk met elkaar ver bonden. Ernest Hemingway liet zich inspireren door het Cuba van de jaren 50. Naar aanleiding van zijn verblijf in het vissersdorp Cojimar en zijn dagelijkse bezoeken aan het vermaarde café Bodeguita del Medio in Havanna schreef hij zijn meesterwerk 'The Old Man and the Sea'. Als dienstverlener in de informatietechnologie laten we ons vooral inspireren door de omgeving waarin wij werken. De omgeving van onze klanten. Ons belangrijk ste doel daarbij is: mensen helpen beter met elkaar te werken en te communiceren. Waar nok ter wereld. Dat vraagt om een open oog voor de omgeving. Inzicht in bedrijfsprocessen. Hoe werkt een bedrijf? Waarom en voor wie? Wat speelt er in de branche; nu en in de toe komst? Die betrokkenheid vormt de basis voor alles wat we bedenken en uitvoeren. Origin is alert. Speelt in op trends. Neemt initiatie ven, in plaats van afwachten en reageren op vragen en problemen. Het is dié houding die een wezenlijke bijdra ge levert aan het succes van onze opdrachtgevers. Wilt u meer weten over de denk- en werkwijze van Origin, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer (030)291 19 11. Via internet: http://www.oriqin-it.com.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 238