Foto: Tessa Posthuma de Boer onze invalide aanhangers. Ook daar zullen wij eens goed naar kijken om te bezien hoe we een en ander wat kunnen verlichten c.q. verbeteren. Tenslotte nog iets over de open dag. De gemeente Amsterdam en de brandweer stonden niet toe dat er meer dan vijftigduizend mensen het stadion zouden betreden. Deze veiligheidsmaatregel onderschreven wij uiteraard geheel. Er zat toen echter niets anders op dan kaarten uit te gaan geven. De kosten voor het landelijk netwerk hebben wij met de bezoekers gedeeld. Ieder een gulden. Er kwamen toch nog vele mensen zonder kaartje bij het stadion en zij mochten er niet in. Dat heeft begrijpelijkerwijs tot nogal wat teleurstellingen en onbegrip geleid, temeer daar er nog vele open plaatsen bleken te zijn. Toch waren de kaartjes voor die open plaatsen wel uitgegeven; de bezitters ervan hadden echter besloten om niet te komen. Hoe het ook zij, we zijn nu bezig met een evaluatie en zullen een en ander het komend jaar anders aanpakken. Ik eindig met u een heerlijk Ajax-seizoen te wensen. En als u aanbevelingen voor mij heeft, in welke vorm dan ook, dan zou ik het op prijs stellen als u me dat liet weten. Een briefje naar Postbus 601, 2130 AP Hoofddorp is genoeg. Michael van Praag Voorzitter AJAX MAGAZINE OKTOBER 1997 7

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 7