Een welkom en een afscheid Vanaf deze plaats heet ik onze nieuwe seizoenkaart- en business-seathouders namens het bestuur van onze vereniging van harte welkom in de Arena. Wij hopen dat u veel plezier bij onze wedstrijden zult beleven en stellen het bijzonder op prijs dat u regelmatig onze gast zult zijn. Een woord van welkom ook aan alle internet-surfers, die via onze eigen officiële site (www.ajax.nl) wereldwijd op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee binnen onze club. André Kraan, vice-voorzitter en bestuurslid technische zaken, gaat ons bestuur verlaten en dat geldt ook voor Uri Coronel, bestuurslid commerciële zaken. Eerstgenoemde heeft meer dan vijfentwintig jaar in het bestuur van onze club gefungeerd. In de voetbalwereld noemt men zo iemand dan vaak een 'plakker' maar dat geldt absoluut niet voor André. André was namelijk een zeer kundig bestuurder, die veel, heel veel voor Ajax heeft betekend. Hij was bovendien een uitermate geliefde ambassadeur van onze club. Daarvan getuigt het enorme aantal relaties dat hij gedurende zijn bestuursloopbaan heeft opgebouwd, - relaties die, vaak dankzij André, Ajax een warm hart toedragen. Niet alleen bij ons eerste was André natuurlijk altijd aanwezig, hij was ook vaak bij ons tweede elftal, de jeugd en de amateurs te vinden en dat getuigt van zijn grote betrokkenheid bij Ajax. Het feit dat André ook met mijn vader in het bestuur heeft gezeten was voor mij natuurlijk een extra bijzonderheid. Ik heb van de samenwerking met hem genoten. Uri zit even lang als ik in het bestuur en bij ons aantreden ervoeren we het bestuurslidmaatschap als een jongensdroom die uitkwam, en een groot avontuur. Dat is het ook geworden, want wat hebben we veel meegemaakt in die negen jaar. Uri bezit de gave om mensen op een zeer directe manier te benaderen en dat te larderen met een grote dosis humor, zodat men zich meteen op zijn gemak bij hem voelt. Die eigenschap maakt dat hij voor Ajax veel zeer belangrijke contacten heeft weten te leggen, die veelal overgingen in een langdurige hechte samenwerking. Uri staat aan de basis van veel commerciële vernieuwingen en heeft een groot aandeel gehad in de realisatie van de Arena. Vergaderen met Uri is een bijzondere aangelegenheid, omdat hij zijn oordeel bij voorliggende zaken al snel geveld heeft. Met een krachtig uitgesproken 'nou ja!' geeft hij, onrustig verzittend op zijn stoel, dan aan dat wat hem betreft het volgende onderwerp wel aan de orde mag komen. Uri, ik zal je missen. André en Uri, namens het bestuur en alle overige Ajacieden wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie tomeloze inzet, jullie waren echte bestuurders en zeker geen bobo's. Bedrijfstakonderzoek Het door de KNVB geïnitieerde bedrijfstakonderzoek is inmiddels aan alle BVO's gepresenteerd. Alhoewel het onderzoeksbureau geen harde aanbevelingen heeft gedaan, biedt het rapport toch goede aanknopingspunten voor toekomstig beleid. Onderdeel van het geheel is ook een consumentenonderzoek. Voor wat Ajax betreft is dat nog niet geheel afgerond, maar wij verwachten het de komende maand gepresenteerd te krijgen. Het moge duidelijk zijn dat we zeer geïnteresseerd in de uitkomsten zijn, omdat het aangeeft hoe u over alle facetten van Ajax denkt. Ik zal er in de eerstkomende magazines dan ook uitgebreid op terugkomen, want zoals ik hier al eerder heb aangegeven, wil Ajax bijvoorbeeld zijn klantvriendelijkheid op een hoger plan brengen. En klantvriendelijkheid is een belangrijk aspect van het onderzoek. In dat kader wil ik u dan ook niet onthouden dat Ajax per 1 oktober aanstaande een nieuwe functie in het leven zal roepen en wel die van hospitality manager. Deze functie zal worden vervuld door Simone Freling, tot voor kort werkzaam bij Martinair. Twaalfde man Ik was erg onder de indruk van de sfeer tijdens onze thuiswedstrijden. De F-side zit nu in zijn geheel bij elkaar en dat was te merken. Ik hoop dat jullie er op deze manier mee door zullen gaan, Ajacieden, want ons team heeft een twaalfde man echt nodig, hoor! De verhuizing van de F-side, alsmede de verplaatsing van de perstribune hebben overigens veel trouwe supporters behoorlijk wat ongemak bezorgd. Alhoewel wij voor velen een redelijke oplossing hebben kunnen vinden, is toch een groot aantal mensen teleurgesteld. Wij begrijpen dat en betreuren het dat wij niet beter in staat zijn geweest ook hun een goed alternatief te bieden. Toch hopen wij dat er ook wat begrip is voor het feit dat het voor een goede zaak is geweest en dat het succes van Ajax met zich meebrengt dat er meer en meer belangstelling van de pers is. Gelukkig is ons stadion echter zo gebouwd dat men de wedstrijd overal goed kan volgen. Wij lezen en horen veel over ongemak bij AJAX MAGAZINE OKTOBER 1997

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 6