Jany van der Veen 80 jaar Ereleden A. Kraan H.G.A. Timman J.H. Potharst W.F. Schoevaart M. van Praag M.U. Coronel A.L. van Os H.P.J. Henrichs Leden van verdienste C.C. Kamlag H.A. Smit A.R. Been J.D. Sebus J. Neefjes H. Bijvank C.C. Harms M. Middendorp Ledenraad F.M. Andriese A.R. Been H. Bijvank A.L. Blekkenhorst H.G.M. Blocks T. Bogaard H.F. Bosschieter J.H. Buskermolen W.P. Deegen J.C. van Dijk C.A. van Eijden D. Feldmann N.J. Gianotten (f) C.C. Harms R. Leeser M. Middendorp J. Neefjes K. Nuninga R.G. Oudendijk A. Smolders D.H. Schoenaker Drs K.G.A. Timman I. Waas Drs L.M. van Wijk Samenstelling op 1 juli 1997. Dit jaar aan de beurt van aftreden: A.R. Been, H.F. Bosschieter, J.H. Buskermolen, J.C. van Dijk, C.C. Harms, M. Middendorp, D.H. Schoenaker, K.G.A. Timman. Tevens worden twee ledenraadsleden gekozen in de plaats van D. Feldman (toegetreden tot het bestuur) en wijlen Nico Gianotten. de invoering van het betaalde voetbal de financiële en zakelijke verantwoordelijk heden zo groot geworden waren dat het nodig was een orgaan in het leven te roepen, bestaande uit mensen afkomstig uit de algemene ledenvergadering, dat het bestuur ten dienste zou kunnen staan. Ook het vinden van geschikte kandidaten voor bestuurs- en andere belangrijke functies kon dan in kleinere kring voorbereid worden. In december 1962 werd tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering niet alleen besloten de verenigingsvorm van Ajax te handhaven, ook viel de beslissing het advies van de heren Catz, Desmit, Geudeker, de Jongh, Timman, Volkers en Westrik op te volgen om over te gaan tot het installeren van een ledenraad. De voorbereiding daartoe, met allerlei juridische aspecten, nam ruim een halfjaar in beslag, waarna op 26 juli 1963 de eerste ledenraad werd geïnstalleerd. De ledenraad bestond uit vierentwintig afgevaardigden van de stemgerechtigden, met daarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging. Sinds de laatste statutenwijziging in 1991 vormen de vierentwintig afgevaardigden de ledenraad en hebben bestuursleden en ereleden slechts rechts van toegang tot de vergaderingen van de ledenraad. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenraad. Kandidaten worden op voordracht door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar gekozen, waarna men zich herkiesbaar kan stellen tot de maximumleeftijd van zeventig jaar. De ledenraad vergadert zoveel als wenselijk, doch tenminste vier keer per verenigingsjaar. Foto's: Louis van de Vuurst Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag boden de eerste-elftalspelers Jany van der Veen een gesigneerd en ingelijst shirt aan. Van der Veen speelde in de jaren veertig 116 wedstrijden in Ajax 1. Als jeugdtrainer verwierf Van der Veen zich vermaardheid. Eind jaren vijftig hield hij zich bezig met een nog zeer jong, veelbelovend talent: Johan Cruijff. In 1966 vertrok hij als jeugdtrainer, maar later werd hij teruggehaald - om voor Ajax jong talent te gaan scouten - door... Johan Cruijff. AJAX MAGAZINE OKTOBER 1997

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 69