uw bedrijf vandaag Vergadert over elektronisch doet uw concurrent er weer ET Tl Cap Gemini ■HnB p Ij J >- o Misschien wordt er in uw bedrijf wel vergaderd over elektronisch ondernemen. Misschien is het ook een agendapunt voor de volgende vergadering. Of van die daarna. Omdat het allemaal zo'n vaart niet loopt, of omdat er nog een commissie op studeert. In al deze gevallen willen we u erop wijzen, dat andere bedrijven er al verder mee zijn. En wellicht is een van die bedrijven uw concur rent. En dat is helemaal niet zo prettig, als u de mogelijkheden van elektronisch onderne men kent. On-line inzicht in de voorraden van uw leveranciers bijvoorbeeld. De moge lijkheid om 7 dagen per week, 24 uur per dag orders te plaatsen en te ontvangen. En ze even zo makkelijk en gestroomlijnd te ver werken. Elektronisch zakendoen betekent kortom een mogelijkheid tot het non-stop verrichten van alle vormen van zakelijke transacties tussen bedrijven. Als uw concur rent dat morgen wel kan en u niet, begrijpt u hoe groot de achterstand is die u plotseling heeft opgelopen. Het hoeft echter niet zover te komen. Als u vandaag nog met Cap Gemini belt. Want wij kunnen ervoor zorgen dat u bij wijze van spreken volgende week al elektronisch kunt ondernemen. En zonder dat u er grote inves teringen voor hoeft te doen. Want wij hebben een infrastructuur klaarliggen voor aanslui ting op alle mogelijke automatiserings systemen en -processen zodat u zonder pro blemen kunt overgaan op elektronisch onder nemen. Wilt u een achterstand op uw concurrent voorkomen of - prettiger nog - snel een voorsprong hebben, pak dan nu de telefoon voor een afspraak: 030 252 6358. Cap Gemini Nederland B.V, Daltonlaan 300, postbus 2575, 3500 GN Utrecht, http ://www. capeemininl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 233