Worldwide Information Systems Bull. Als u slecht tegen uw verlies kunt. Toen geluk nog heel gewoon was, trok je de contouren met een krijtje. Dat was ver vóór de virtuele werke lijkheid. Veel meer had je niet nodig: een hinkelhok en klaar was Kees. De regels waren simpel en bij ieder een bekend. Standaard, zou je tegenwoordig zeggen. Desondanks vormden ze een bron van voort durende onenigheid. Want niet alle kinderen kunnen tegen hun verlies. En winst smaakt zoet. Een strategie hield je er niet op na. Je werkte hooguit volgens een uit ervaring opgebouwd plan. Een beetje zoals dat met IT-investeringen het geval was. Vandaag de dag haalt niemand het meer in zijn hoofd om zich louter en alleen op kosten/ba ten-analyses of return-on-investment te baseren. Visie en focus zijn de toverwoorden. En recentralisatie wint terrein: het topmanagement begint betrokkenheid te tonen. Wie slecht tegen z'n verlies kan, kiest voor een betere IT-strategie. Of doet een beroep op Buil. Voor de inzet van internet/intranet. Voor het beheer over en de beveili ging plus het onderhoud van com plexe netwerken. Voor de levering van smart cards als de Chipknip. Voor data warehousing, data mining of andere diensten. Wie een beroep doet op Buil kiest voor topkwaliteit. En de niet afla tende wil om te winnen. Wat dat betreft doen wij niet voor u onder. Buil Benelux N.V. Hogehilweg 21 1101 CB Amsterdam-Zuidoost http://www.bull.nl Tel. 020-430 2111 Fax 020-430 2950

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 176