STREAMLIN ...kan bij de Streamline Facility Group rekenen op een aandachtig gehoor. Gewend als we zijn om te luisteren naar wat onze klanten willen. In de regel komt dat neer op de realisatie van communica tieprojecten. En dat in de breedste zin des woords. Verwar ons echter niet met uw reclamebureau. Die bedenken uw communica tiestrategie en daar zijn ze voor. Bovendien is het belangrijk genoeg om er de tijd voor te nemen. Gaat het om het uitvoeren van die strategie, dan mogen en moeten alle remmen los. Dan telt alleen het resultaat. Dan moet u zich niet hoeven bekomme ren om allerlei tijdrovende toeleveranciers en technische details. Dat doen wij graag voor u. Daar zijn wij goed in. Iets waar steeds meer opdrachtgevers, inclusief een aantal reclamebureaus van naam, achter komen. Want het is werk waarbij de Streamline Facility Group zich als een vis in het water voelt. Méér weten? Bel dan 020-6090401 en vraag naar Johan Mulder voor een verhelderend gesprek. j Facility Group e*Executie Gebouw Londen Burgemeester Stramanweg 102j 1101 AA Amsterdam Z.O. Telefoon 020-60.90.401 Fax 020-60.90.261 ISDN 020-40.93.339 E-mail: sfgnl@woldonline.nl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 167