ABA Business Associates De Ajax business Associates (ABA) is een vereniging met leden die als onderneming nauw betrokken zijn bij Ajax. De ABA is opgericht in 1991 met hoofdzakelijk twee doelstellingen: Het bijeenbrengen van gelden voor en/of ten behoeve van de te Amsterdam gevestigde vereniging AFC Ajax; - Het bevorderen van de persoonlijke contacten en van de zakelijke belangen van de leden van de vereniging. De ABA werkt als een belangenorganisatie voor haar leden, met als oogmerk het stimuleren van business-to-business contacten. Ajax is hierbij uiteraard het sportieve middelpunt. In het beleid van de ABA staan haar leden centraal. Het is dan ook van belang dat de leden zoveel mogelijk betrokken zijn bij de bepaling van de uitgangspunten en activiteiten van de ABA. Het beleid wordt vastgesteld door het bestuur, daarin gesteund door het dagelijks bestuur en bijgestaan door een extern secretariaat. Dit externe verenigingssecretariaat is het aanspreekpunt voor alle leden en coördineert de activiteiten van de ABA. Ontvangstmogelijkheden De ABA beschikt vanaf 1 december 1996 in het stadion Amsterdam Arena over een eigen lounge en een club. Leden van de ABA hebben met de relaties vrij toegang tot deze ruimten. Voor de wedstrijden en andere evenementen in het stadion Amsterdam Arena kan gedineerd worden in de ABA-lounge. De ABA-club is dagelijks geopend voor bijvoorbeeld lunchafspraken. In overleg met het bestuur kunnen ABA-leden voor eigen bedrijfsmatige activiteiten (product presentaties en dergelijke) tegen een financiële vergoeding gebruik maken van de ABA-ruimten. Evenementen De ABA organiseert voor haar leden en relaties reizen naar belangrijke internationale uitwedstrijden van Ajax, alsmede van het Nederlands elftal. Verder zijn er voor de ABA-leden extra plaatskaarten beschikbaar die toegang geven tot de wedstrijden van Ajax. Jaarlijks organiseert de ABA bij de opening van het voetbalseizoen een festiviteit en/of symposium met belangwekkende sprekers. Daarnaast wordt in de loop van het seizoen een gala-avond georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere business clubs. Adres: ABA-secretariaat Uiterdijksehof 28 1394 JM Nederhorst den Berg Postadres: Postbus 83 1394 ZH Nederhorst den Berg Tel: 0031-294-254417 Fax: 0031-294-253398

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 235