van kennis RCïO Di BOfy in volledige «ss synergie 'SSsï vuti aatabewerkenen van data TOMCOMMUNICATIE De technologie ontwikkelt zich in hoog tempo. Daarbij vraagt de snel stijgende behoefte aan kennis voortdurend om verdergaande digitalisering, nieuwe media, en andere informatiedragers Dat betekent voor de communicatie-industrie een dubbele uitdaging. Zo wil de hedendaagse ij; i mens op elk moment de juiste informatie. Daarom n l'i n Vr PfPfl staat bij R°to Smeets De Boer de vraag centraal U tvt /V C P CI tO hoe komt de boodschap od de iuiste tiid in dc ROTO SMEETS BELGIE ROTO SMEETS DEUTSCHLAND E CASPARIE DIGITAL PRINT KONINKLIJKE VAN POLL MEDIA PAPTNFDt REI GIF MEDIA PARTNERS/CPR MEER INFORMA ROTO SMEETS DE BOER TELEFOON 035-625 86 11 ROTO SMEETS GROEP TELEFOON 020-547 35 47 CASPARIE GROEP TELEFOON 033-246 12 12 PLANTIJN GROEP TELEFOON 010-271 02 71 MEDIA PARTNERS GROEP TFI FFOOKl 020-547 36 00 hoe komt de boodschap op de juiste tijd in dc 1 juiste vorm bij de juiste doelgroep? iYlYlXu kracM schuilt in de diversiteit van het dienstenpakket van dc vier Roto Smeets-merken. Vanaf creatie, prepress en vermenigvuldiging tot en met distributie, DE ROTO SMEETS GROEP Deze groep van diepdruk- en rotatieoffsetbedrijven en de daarbijbehorende verkoopkantoren beweegt t -J t zich - in één J O van grootschalige consumenteninformatie. Herkenbaar in publiekstijdschriften met miljoenenoplagen, honderden pagina's dikke catalogi of op grote doelgroepen gerichte reclamecampagnes, met steeds kortere doorlooptijden. Gerealiseerd door een efficiënte en gelijktijdige productiecapaciteit zoals in Europa maar weinig voorkomt. DE CASPARIE GROEP EN DE PLANTIJN GROEP Casparie en Plantijn bestaan respectievelijk uit vijftien en negen vellendrukkerijen verspreid ovei heel Nederland. Gedreven, veelzijdig, vernieuwend. Samen kunnen ze T I iedere soort informatie VW.I Vvermenigvuldigen, \C\ T ri yi i u m 'ec^ere gewenste vorm- lAJv I/tl ttlv Op papier, voor brede doelgroepen of digitaal voor zelfs individueel bereik. De bedrijven richten zich vooral op business-to-business en regionale informatie. vumcLi DE MEDIA PARTNERS GROEP Media Partners houdt zich vooral bezig met creatieve activiteiten op het gebied I van sponsored y\\ Pt magazines, multimediale uitgaven, i Hatahasp rtataha ut

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 229