De ondertekening van het contract met van links naar rechts de heren Van Os, Rutgers (ABN AMRO), Coronel, Collee (ABN AMRO) en Van Praag voor de naambekendheid.Stond er vroeger de naam Banco Unido Holandais op onze buitenlandse vestigingen, tegenwoordig is deze naam vervangen door ABN AMRO Bank. Een ander goed voorbeeld van de intensieve samenwerking is de Ajax-rekening, een rekening waarbij de rekeninghouder elk kwartaal een Ajax-presentje ontvangt en de verpakking er echt 'des Ajax' uitziet. Eens per kwartaal laten wij door het NIPO een onderzoek doen naar de naambekendheid van ABN AMRO en Ajax. Uit dit onderzoek blijkt dat we naast de bekendste sponsor tevens de meest bekende shirtsponsor van Nederland zijn. Ook de bekendheid van ABN AMRO als bedrijf is de afgelopen jaren toegenomen. Inmiddels heeft ABN AMRO het sponsorcontract verlengd tot het jaar 2000, een teken dat De Bank de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. 'Ajax en ABN AMRO is een combinatie waarvan wij het gevoel hebben dat zij bij elkaar passen', aldus Collee. AJAX PRESENTATIEGIDS 1997-1998 209

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 208