de club er heel bewust voor de rechtstreekse, ononderbroken lijn te behouden die liep van de jongste jeugd tot het eerste. Niet alleen kon zo doende de eigen jeugd vanuit de alom bejubelde kweekvijver ongehinderd blijven doorstromen, maar kon ook het fundament van de club behouden blijven. De leden, via de ledenraad, bewaken de clubcultuur als bouviers die net zo bekend staan om hun trouw als hun scherpe tanden. Er zijn gewone leden, ere-leden en leden van verdienste. De vier ere voorzitters zijn inmiddels allen overleden: Dade, Egeman, Koolhaas en Van Praag senior. Bij het huidige Ajax maken de leden de dienst uit; formeel en informeel. Het formele wordt belichaamd door de ledenraad. Zij heeft een controlerende functie die vergelijkbaar is met die van de Tweede Kamer in de Nederlandse politiek. Het bestuur trekt trainers en spelers aan en bepaalt het beleid, maar moet altijd verantwoording afleggen aan de ledenraad. Het is deze democratische inrichting van de macht, die heeft gemaakt dat Ajax Ajax kon blijven. Belangrijke schakels Ook in informele zin is de invloed van de leden geïnstitutionaliseerd. Binnen de vereniging gelden 'De Bordjesclub' en 'Lucky Ajax' als belangrijke schakels tussen Ajax' roemrijke verleden en dito toekomst. De Bordjesclub is een verzameling Foto: Jan Mud Ajacieden die minimaal 25 jaar lid zijn van de club. De ontstaansgeschiedenis van de club binnen de club voert terug naar 1937, toen voorzitter Koolhaas 62 werkende leden die 25 jaar of langer aan de club verbonden waren, een Ajax-bord uitreikte vanwege bewezen diensten. Negen jaar later, een jaar na de oorlog, namen drie bordjesbezitters het initiatief tot het oprichten van De Bordjesclub. Sindsdien is er een jaarlijkse dag rond 18 maart waarop de genodigden elkaar plechtig mogen verzekeren dat vroeger alles beter was, maar dat de jongens van nu ook zo slecht nog niet zijn. Bij de stamoudsten is er een hiërarchie naar anciënniteit. Ajacieden die veertig jaar lid zijn, krijgen na een gloedvolle speech van de voorzitter een blauw Ajax-bord uitgereikt met daarop het getal veertig en de naam en datum gegraveerd. Na een lidmaatschap van vijftig jaar is een gouden Ajax-insigne verdient en na nog eens tien jaar wordt aan dat insigne een briljantje toegevoegd. Een zeventig-jarig lidmaatschap levert 'een passend cadeau' op en men is zich nog aan het beraden hoe iemand moet worden bedacht die honderd jaar lid blijft. De op de jaarlijkse feestavond gemeenschappelijk beleden clubliefde kent een absoluut en soms zelfs redelijk welluidend hoogtepunt in het zingen van de Ajax Bordjesclub Ballade, indertijd geschreven door clubdichter wijlen Jan Schoevaart, alias Trictrac. 'Wij zijn de Ajax-bordjes-club en treuren doen wij niet! We hebben onze tijd gehad Maar blijven Ajacied', klinkt het dan. 'Lucky Ajax' refereert aan de benaming die Ajax in de vaderlandse pers nogal eens Op 17 september 1996 werd het aantal ereleden in één keer verdubbeld. Wim Schoevaart, Henk Tim man, Jan Potharst en André Kraan hadden al een gouden speld, behorende bij het erelidmaatschap. Van links naar rechts staan de nieuwe ereleden en bestuursleden Hennie Henrichs, Arie van Os, Michael van Praag en Uri Coronel rond de Ajax-buste, met rechts vice-voorzitter André Kraan. Op 27 oktober 1990 kreeg 'mister Ajax' Sjaak Swart zijn bordje, horend bij veertig jaar lidmaatschap, overhandigd door voorzitter Michael van Praag. AJAX PRESENTATIEGIDS 1997-1998 167 Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 166