AFC Ai ax als vereniging door Raymond Bouwman Ajax is Van Basten-Rijkaard-Van 't Schip, Cruijff-Keizer-Swart of, voor mensen met een nog beter geheugen en/of nog grotere clubliefde, Hamel-Volkers-De Natris. Voor de buitenwacht is de clubgeschiedenis van Ajax een epos waarin de successievelijke helden onophoudelijk roem hebben geoogst. Zeker met de hulp van enig chauvinisme is deze visie ook historisch-wetenschappelijk verdedigbaar. Zoals in de Griekse mythologie Ajax schier-onverslaanbaar is gebleken, zo was de Amsterdamsche Football Club dat ook. Ajax-supporters hebben het maar makkelijk. Sinds de jaren zeventig is hun club wereldberoemd en is er aanzien verworven bij vriend en vijand vanwege de openhartige manier van voetballen. Ajax staat voor aanvallend en creatief voetbal. Onder de verschillende trainers van de laatste decennia is de speelstijl slechts in de accenten veranderd; nooit in het wezen. Bij veel clubs in het hedendaagse voetbal wisselt de speelstijl met de trainer. Dat heeft alles te maken met de - ontbrekende - identiteit van die clubs. Ajax heeft een zeer dwingende identiteit. De strijdwijze waarmee nieuwe successen worden nagejaagd, wordt streng bewaakt. Ajax is dan ook meer dan Ajax 1. De club is altijd een vereniging gebleven, met eigen jeugd en eigen leden. Het bestuur komt voort uit de leden, die op hun beurt weer worden vertegenwoordigd door de ledenraad. Bij Ajax is nooit de scheiding aangebracht tussen de amateurs en profs. De alwetende Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond raadde de betreffende clubs om praktische redenen aan de twee secties van elkaar los te maken. Veel clubs volgden dit advies. Ajax niet, geheel volgens de eigen natuur. Op een buitengewone algemene ledenvergadering op 18 december 1962 stemde een overweldigende meerderheid voor het behoud van de verenigings structuur en voor de instelling van een ledenraad. De raad telt 24 leden die voor een periode van drie jaar kunnen worden gekozen. Op die vergadering in 1962 koos Jaap van Praag (links) met Marius Koolhaas, Ajax-voorzitter van 1932 tot en met 1956. Onder voorzitter Jaap van Praag werd op 26 juli 1963 de ledenraad ingesteld, bestaande uit 24 leden van de Algemene Ledenvergadering. De eerste daad van de raad was het inzingen van een hernieuwde versie van de Ajax- Marsch. Foto: Studio Friedlander AJAX PRESENTATIEGIDS 1997-1998

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 164