STUK AZTECA VOETBAL SHOP art. nr.: AJ 970104 art. nr.: AJ 970106 art. nr.: AJ 970105 lOvermars |M. Reused |R. Witschae Hoe kunt u bestellen? Heel eenvoudig: Maak een keuze uit de artikelen. Noteer hiernaast het artikelnummer en prijs op het bestelformulier. Vul duidelijk uw naam, adresgegevens en rekeningnummer in. Vergeet niet uw handtekening te zetten waarmee u AZTECA VOETBAL SHOP eenmalig machtigt het vermelde bedrag van uw rekening af te schrijven. Knip de bon uit en stuur deze op in een envelop naar: AZTECA VOETBAL SHOP, 1e v/d Kunstraat 292, 2521 AV Den Haag, (070) 3050572. artikelnr: aantal NAAM POSTCODE WOONPLAATS Mijn bank- of girorekening is EENMALIGE INCASSO: Ik machtig AZTECA VOETBAL SHOP om eenmalig het totaalbestelbedrag plus verzendkosten af te schrijven van miin bank- of girorekening. bestelbedrag f| verpakking- portokosten: f| Datum Na orderacceptatie bezorgt de PTT uw bestelling Handtekening TOTAAL fl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 65