Gaal gesteund worden door een collega op de tribune. Die moet in staat zijn om ter plekke, bij grote twijfelgevallen, een videoband te raadplegen. Scheidsrechters kunnen het vandaag de dag niet meer aan. Het spel is veel te snel geworden. Daar komt bij dat de druk, de belangen almaar groter worden. Waarom zou je dan niet een paar mensen aan de kant zetten die via het beeldscherm een second opion kunnen geven? Dat geeft de scheidsrechter een steun in de rug. Want als hij zich gedekt weet door een video-opname, kan de scheidsrechter zonder twijfel zijn maatregelen nemen. Ik denk dat die verandering niet zo lang meer op zich laat wachten. Want zoals het nu gaat, moet de scheidsrechter over een reusachtige persoonlijkheid beschikken om overeind te kunnen blijven.' Van Gaals optimisme over een extra scheidsrechter op de tribune wordt niet door iedereen gedeeld. Het raadplegen van videobeelden neemt te veel tijd in beslag, stellen de tegenstanders van het vernieuwingsplan. 'Lariekoek. Zoiets kan met de moderne techniek in vijf seconden. Kijk eens naar de spelersprotesten die volgen bij een dubieuze beslissing. Die duren langer dan vijf seconden. Bij een beslissing op basis van videobeelden zullen er amper protesten zijn, omdat het vastgelegde videobeeld de waarheid spreekt.' Maar ja, zegt hij met een ironische glimlach, elke verandering heeft nu eenmaal tijd nodig. Zeker veranderingen binnen het voetbal. 'In het bolwerk van de FIFA zitten tenslotte niet de meest jonge mensen.' Botsende belangen Niet aan verandering onderhevig is de belangrijkste regel binnen het voetbal, die stelt dat een voetballer zich nooit mag afkeren van zijn eigen team. Winston Bogarde overtrad die grondwet van het voetbal vlak voor de thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid. Sindsdien speelde hij niet meer in de hoofdmacht van Ajax. 'Ik heb nog steeds dezelfde mening over die actie van Bogarde als kort na het incident: hij heeft het team in de steek gelaten. Zo'n actie vraagt om tijd, daar kun je niet zomaar overheen stappen.' In de media werd na Bogardes excuses aan het adres van Ajax gesuggereerd dat de verdediger nog wel eens zeer nuttig kon zijn in de wedstrijden tegen Juventus. 'Daar ga ik niet op in. Omdat zulke door de pers verspreide geruchten louter onrust en rumoer zaaien. Barend en Van Dorp roepen zoiets in hun praatprogramma. Anderen praten hen weer na. Zonder zich echt in de cultuur van Ajax, de werkwijze van de club te verdiepen.' Wat is de denkwijze van een club? Hoe wordt er gewerkt? Welke huisregels zijn er op basis van visie en clubtraditie geformuleerd? Het zijn vragen waaraan de media volgens Louis van Gaal doorgaans voorbijgaan. 'Logisch, maar vermoeiend. De krant en de tv zijn producten van een dag. Daarin passen nauwelijks analyses van de lange termijn. Een journalist moet een verhaal schrijven. Het liefst boven op de tijd, oftewel de korte termijn. Neem de dagen voor Atletico - Ajax. Talloze journalisten wisten te melden dat Ajax zou gaan verliezen. Het aankoopbeleid werd de grond in geschreven. Kwaliteiten van spelers werden plots in twijfel getrokken. Dan wint Ajax, en zie wat er gebeurt: iedereen rept over een legendarische wedstrijd. Vergeten zijn de foute voorspellingen. Zo zal het wel altijd blijven. Bij journalistiek en topsport is er AJAX MAGAZINE APRIL 1997 Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 31