Iets nieuws, maar dan wel iets goeds! Van de voorzitter 1996 zal ongetwijfeld als een van de meest opzienbarende voetbaljaren de geschiedenis ingaan. Er is immers nogal het een en ander gebeurd. Sportief gezien moeten we tot 1921 teruggaan om een vergelijking met de huidige gang van zaken te kunnen maken. We zijn het niet gewend om met dit aantal punten en met dit doelsaldo op deze plaats van de ranglijst te staan. Ik heb dan ook veel bewondering voor de wijze waarop alle betrokkenen zich door deze moeilijke tijd heenslaan en het is hartverwarmend om te ervaren hoe de volle Arena na afloop van Ajax-PSV als één man achter ons team ging staan. Onze spelers en technische staf werken er keihard aan om het tij in 1997 te keren en ik spreek het vertrouwen uit dat het hun ook snel zal lukken. Ik wens hun en u allen vanaf deze plaats, namens het bestuur van onze club, een voorspoedig en bovenal gelukkig nieuwjaar toe. 1996 was ook het jaar van vernieuwing. Een nieuw stadion en een eigen jeugd- en amateurcomplex. Vrijwel iedereen heeft aan de nieuwe omgeving moeten wennen, maar ik kan constateren dat men zich langzamerhand thuis is gaan voelen en dat stemt tot tevredenheid. Onze gesprekken met de F-side hebben tot een aantal goede maatregelen geleid, die na de winterstop al merkbaar moeten zijn. 1996 was ook op ander gebied memorabel te noemen. Ik heb op deze plaats al eens gezegd wat ik van de gang van zaken rond Sport7 zelf vond, dus dat zal ik niet herhalen. Dat men er echter al zo snel de brui aan zou geven, had ik niet verwacht. Natuurlijk is het terecht dat het sectiebestuur hierdoor meende niet langer aan te kunnen blijven, al viel het me op dat men toch moeite met die besluitvorming had. En dat begrijp ik nu niet. Dit bestuur draagt immers volledige mede- verantwoordelijkheid voor dit echec. Het is toch werkelijk onbegrijpelijk dat men bijvoorbeeld niet alles met de kabelexploitanten heeft doorgesproken alvorens de vergadering betaald voetbal met dit plan te confronteren. Dat is toch ook een verantwoordelijkheid van dit sectiebestuur, omdat het uitgangspunt was dat er een brede dekking diende te zijn. Ajax- PSV zou in Amsterdam en Eindhoven niet live te zien zijn geweest, ook al had men een (Coca-Colaflesjes)decoder. Zo kan ik nog wel tien voorbeelden opnoemen. Dit sectiebestuur heeft de grote fout gemaakt om een plan op tafel te leggen dat vol aannames zat, die ons echter als werkelijkheden werden gepresenteerd. Gotspe Alle overige clubs uit het betaalde voetbal, met uit- zondering van de tegenstemmers (Ajax, Feyenoord, Cambuur en FC Dordrecht), dragen medeverantwoordelijkheid, want zij gingen zonder al te veel vragen, in de wetenschap 2,9 miljoen gulden te incasseren, accoord. Neen, ze stemden er zelfs mee in, dat Feyenoord en Ajax de mond werd gesnoerd, terwijl die clubs nog een aantal zeer cruciale vragen wilden stellen. Het is dan ook een absolute gotspe dat uitgerekend Ajax en Feyenoord door de meeste clubvoorzitters, maar zeker ook door de leden van het sectiebestuur verantwoordelijk voor hun val worden gehouden. Clubs die nota bene van meet af aan voor dit Sport7-avontuur AJAX MAGAZINE JANUARI 1997

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 20