HIGH F )or o.a.: en Toys "R" Us en effectiviteit 5ij Ajax zit zelfe een reclamebureau... Vak 122, rij 21, etoelen 261-264 aanechuiven!) tijd gegroeid van niets naar 35 miljoe MG, Reaal, SBS 6, British Airways, Fii staan de Eurobest Award, Effie, Ech( 0 ja, waar dan? Na het Totaalvoetbal van de jaren '70 is nu de Totaalcommunicatie® van het jaar 2000 het interessantste gespreksonderwerp op de Arena-tribunes. Totaalcommunicatie® is de formule waarbij altijd en in de juiste verhouding aandacht wordt besteed aan BITS®. En HGFV is het bureau dat deze formule gekraakt heeft. Vandaar die Als u ook iets over de voordelen van de meest succesvolle marketingcommunicatieformu le wilt weten, kom dan langs. Er zijn nog zitplaatsen vrij voor de volgende wedstrijd! Zie de bijgaande coupon! De communicatiebranche in één bureau. Wilt u bij ons aanschuiven op de tribune? Dan wordt u al snel even enthousiast over Totaalcommunicatie® als wij. Maar desgewenst wijden we het eerste gesprek vooralsnog totaal aan voetbal. D Ja, ik schuif graag aan op de tribune. D Ik wil graag eerst informatie ontvangen. Naam:_ Funr.tia: Postonda- Telefoonnummer: Ik wil graag een informele afspraak buiten de Arena. [Tl I euke advertentie. maar nee. hedankt MA/ Bedrijf: Adras:_ Woonplaats: Faxni immer- We hebben genoeg plaatsen, maar natuurlijk geldt wel: zolang de voorraad strekt. Stuur de coupon aan HGFV, t.a.v. John Holloway of Frans de Groot, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen of bel: 020 - 640 11 04.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 201