Constante doorstroming Van welke uitgangspunten vertrekt Boskamp om Anderlecht tot een kweekvijver van jong talent te laten evolueren? 'Je moet er bij de jeugd steeds van uitgaan, dat je spelers vormt voor het eerste elftal,' stelt hij nadrukkelijk. 'Dat kan de logica zelve zin, maar je komt overal jeugdtrainers tegen die hun team de belanrijkste ploeg van de wereld vinden en dus louter op korte termijn succes nastreven. Daar schiet je niets mee op. We beginnen er nu eindelijk mee om de beste E'tjes in de D'tjes te stoppen. Er werd in België ook pas een landelijke E-competitie gestart. Er moet een constante doorstroming zijn, maar dat loopt niet zo vlot, omdat je in de Belgiche context geen radicale beslissingen kunt afdwingen. Inmiddels zijn er al drie nieuwe jeugdtrainers aangesteld. Die ontikkeling vind ik poitief. Maar er is dringend een overlegstructuur nodig en daarvoor is er nog helemaal niets opgericht. Het wordt hier heel interessant, maar de vraag is hoelang ze het volhouden om de jeugd voorrang te geven.' Of ze het volhouden? Jan Boskamp aarzelt niet om de achterkant van zijn tong te tonen. 'Ik heb nu een achttal jongens bij de A-kern gekregen. De clubleiding kiest resoluut voor de jeugd en wil niemand meer aankopen. Dat vind ik te extreem. Wat je niet hebt, moet je kopen, zo werkt Ajax toch ook? Anderecht speelt in België niet mee voor de titel. We missen een speler op rechts en een scorende spits. Weber sukkelt met blessures en De Bilde blijft beneden de verwachtingen. De club wil niemand erbij, maar ik beweer dat we gemakkelijk kampioen spelen met twee verserkingen. En het gaat toch om prestaties, ook als je voor verjonging opteert. Daarom vraag ik me af hoe lang ze dit volhouden. Na dit seizoen worden de contracten van de business-seats en de loges voor drie jaar vernieuwd. Er komt dan een smak geld binnen in de club. Opteren ze dan verder voor AJAX MAGAZINE JANUARI 1997 129

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1997 | | pagina 129