Organisatieadvies Efficiencyonderzoek Bedrijfskundige auditing Kwaliteits vraagstukken Interimmanagement Managementcounseling Bedrijfskundige trainingen. Milieuzorgsystemen Milieu-auditing Afvalmanagement Bestratings- en asfalteringsmanagement Groenvoorzieningsmanagement. Schenk Business Consultancy De vraag hoe organisaties bestuurd moeten worden teneinde het gezamenlijke doel zo goed mogelijk te bereiken is zo oud als de mensheid zelve. Toch blijft deze vraag altijd weer aktueel omdat de omstandigheden waaronder bestuurd moet worden voortdurend en in een versneld tempo veranderen. Echter nemen al deze veranderingen niet weg, dat zich steeds weer dezelfde vraagstukken voordoen zoals o.a.: Wat is het doel waarop wij afsturen?; Langs welke weg(en) willen wij dit bereiken?; Welke (organisatorisch en andere) middelen staan ons ten dienste?; Hoe motiveren wij de erbij betrokken medewerkers?; Hoe bouwen wij een organisatie op die geschikt is om het doel efficiënt en effectief na te streven, ook als omstandigheden zich onderweg wijzigen? Juist om de profit en nonprofit-organisaties, die zich voor deze bestuurlijke problemen gesteld zien, te ondersteunen met onze expertise hebben wij het volgende werkpakket samengesteld waaruit de cliënt zijn keuze kan maken: Naast het algemeen toepasbare bedrijfskundig onderzoeks- en adviestraject is een specialisatie aanwezig op milieugebied: Schenk Business Consultancy is een bedrijfskundig adviesbureau dat verder kijkt dan sec het vastleggen en rapporteren van omstandigheden en hun gevolgen. Wij voelen ons namelijk betrokken bij datgene wat in het verlengde van het rapport ligt, te weten de acties die de organisatie moet gaan nemen. Sterker nog, wij voelen ons niet alleen betrokken, we willen ook graag betrokken worden bij het veranderingsproces. In onze visie geeft alleen dit de garantie voor een optimaal resultaat. is gevestigd op het adres Doelenstraat 3d, 3401 DV IJsselstein. U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 03408-89909 of per faxnummer 03408-83232.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1994 | | pagina 92