houden met dure toekomstige tijden. Immers: het nieuwe stadion rijst langzaam vanuit het niets op en in dat stadion dienen nog forse investeringen worden gedaan. Kortom, beste lezers, geniet gerust met volle teugen van het succes van uw club maar bedenk dat wij in augustus weer met een schone lei beginnen. Zaterdag, een trapje lager Een droef bericht uit de Zaterdag-hoek waar het eerste elftal zich niet in de eerste Klasse heeft kunnen handhaven. Volgend seizoen moet er een trapje lager worden aangetreden. Dat is teleurstellend maar tegelijkertijd houdt het ook een stimulans in om het volgend seizoen te trachten het verloren gegane terrein te herwinnen. Ajax zou Ajax niet zijn wanneer wij ons daar niet met de volle honderd procent inzet achter zouden scharen. Iedereen weet dat trainer Dick de Groot en zijn mannen er keihard aan gewerkt hebben om degradatie te voorkomen en respect voor het vele werk dat zij hebben verricht is zeker op zijn plaats. winkels van de Staatsloterij te groot zouden worden, daar het systeem teveel tijd nodig had om verbinding met de clubcomputer te maken, daarna diverse controles uit te voeren en vervolgens het kaartje af te drukken. De aanpassing van de software om dit euvel op te lossen kost enige tijd. Het ligt namelijk in de bedoeling dat de afhandelingstijd niet groter wordt dan twintig seconden, ongeacht de plaats in Nederland waar het kaartje wordt gekocht. De uitgifte van clubkaarten gaat echter gewoon door en de kaartverkoop zal het komende seizoen dan ook uitsluitend aan clubkaart- en seizoenkaarthouders geschieden. De kaartverkoop via de Staatsloterij zal, zoals het er nu naar uitziet, echter pas in januari kunnen starten. Rest mij u een heerlijke vakantie toe te wensen, met mooi WK- voetbal en degenen die het voetbal even het voetbal laten wens ik heel mooi weer toe. Tot in het nieuwe seizoen. Vertraging Cotass De volledige invoering van het Cotass-systeem heeft een lichte Michael van Praag vertraging opgelopen. Een technische zaak ligt hieraan ten grondslag. Het bleek dat de wachttijden aan de kassa's en in de Voorzitter Ajax-aanvoerder Danny Blind zal, na het WK in de Verenigde Staten, ook het komende seizoen weer voorop gaan in de strijd. Een strijd waarin, zo waarschuwt voorzitter Michael van Praag, de euforie niet sterker mag zijn dan het realisme want: "Het is moeilijk aan de top te komen, nog moeilijker er te blijven." Foto: Louis van de Vuurst AJAX MAGAZINE JUNI 1994

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1994 | | pagina 47