Inhoud f o? v-"^7 I Bellini I reisburo ROFVFR diofon jax magazine 7e jaargang ummer 8/juni 1994 jax Magazine verschijnt acht keer per jaar edactie Ajax Magazine avid Endt (hoofdredacteur), Wim Heisterkamp, ndré Kraan, Tijn Middendorp stografie: Louis van de Vuurst e.a. aste medewerkers: Evert Vermeer, Youri de Vos, aymond Bouwman, Simon Zwartkruis itgave: TEMA Uitgevers rof. v.d. Scheerstraat 209, 2035 AM Haarlem il.: 023 - 366174 Fax: 023 - 365784 dvertentie-exploitatie: Rolf H. van Aller, Claudia inders. Produktie: Albert Aandeweg isis vormgeving: BRS Premsela Vonk/TEMA ruk: Boekhoven-Bosch grafische ondernemers trecht bonnementen oor overmaking van 40,00 op rekening-nummer S.89.17.650 (ABN-AMRO te Hillegom), ri.v. Ajax Magazine abonnementenadministratie te aarlem, krijgt u het Ajax Magazine :ht keer per seizoen thuisgestuurd. Gironummer van i bank: 3951 (ABN-AMRO Lisse) e abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te orden gedaan. Indien zes weken voor het >rstrijken van de abonnementsperiode geen bericht in opzegging is ontvangen, wordt het abonnement itomatisch verlengd. Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of irmenigvuldigd zonder schriftelijke «stemming van de uitgever en/of redactie. ABN-AMRO OPEL^ Martinair Van de redactie 7 Kroniek 14 Michael van Praag Ik zou ook wel eens gewoon naar Ajax willen 24 Het fotoverhaal Het kampioenschap! 30 Dankbetuigingen 32 Ajaxieden in oranje Frank en Ronald de Boer 41 Column De schaal 44 Van de voorzitter 48 Karriere 7 Nwankwo Kanu 50 Mini poster Edwin van der Sar 53 Ajax compleet 59 Ajax 2 63 Ajax Zaterdag 67 Ajax junioren 73 Het zaterdaggevoel van Joop de Vries 78 Rinus Michels: Oranje kan bij de laatste vier komen 92 De A-junioren van Ajax AJAX MAGAZINE JUNI 1994

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1994 | | pagina 3