Onderscheidingen In de afgelopen periode zijn een aantal mensen in onze vereniging om uiteenlopende redenen onderscheiden. Nieuwe Leden van Verdienste Tijdens de vergadering van de Ledenraad op 15 april j.l. werd unaniem besloten om de Ajacieden Hans Bijvank en Cas Harms te benoemen tot Lid van Verdiensteeen hoge onderscheiding in onze club, voor mensen die zich geruime tijd bijzonder hebben ingezet in het belang van onze vereniging. Hans Bijvank is reeds 21 jaar lid van Ajax en werd in 1972 onmiddellijk actief in het jeugdvoetbal van onze club als secretaris van het pupillenvoetbal. Hij werd uiteraard lid van de jeugdcommissie en is tot op heden (reeds 8 jaar) secretaris van de A, B, en C jeugd dat van de 21 aktieve jaren de meeste tijd vraagt. Tevens is Hans vanaf 1986 lid van de ledenraad. Voor zijn staat van dienst en de wijze waarop hij in onze club functioneert, werd op voorstel van het bestuur hem door de Ledenraad het Lid van Verdienste van Ajax toegekend. Helaas kon Hans Bijvank wegens verblijf in het ziekenhuis die dag niet aanwezig zijn. Voorzitter Michael van Praag en vice- voorzitter André Kraan begaven zich evenwel de volgende dag naar AMC- Ziekenhuis om Hans met zijn onderscheiding te verrassen en hem de bijbehorende zilveren speld aan te bieden hetgeen uiteraard door hem zeer op prijs werd gesteld. Ook Cas Harmsvorig jaar gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van Ajax, viel de onderscheiding van Lid van Verdienste te beurt. Na een groot aantal jaren te hebben gevoetbald in onze pupillen, junioren en diverse senioren elftallen werd hij in 1975 door het toenmalige bestuur gevraagd om als leider van ons hoogste jeugdelftal, de Al, te functioneren. Een verantwoordelijke functie, het omgaan met spelers die op de drempel van een profcarrière staan en veelal alleen maar illusies hebben. Cas weet daar met de trainer uitstekend mee om te gaan. Daarnaast was hij tien jaar lid van de toenmalige technische commissie (scouting) en is hij al elf jaar lid van de huidige ledenraad. Een grote staat van dienst, hetgeen het bestuur deed besluiten de ledenraad voor te stellen Cas Harms als Lid van Verdienste te benoemen waarmee gelijk als met Hans Bijvank, volledig akkoord werd gegaan zodat voorzitter van Praag het revers van Cas met de betreffende speld kon verrijken. Het bestuur en de ledenraad feliciteren de beide heren van harte, in de hoop dat zij nog vele jaren voor onze club hun huidige functie zullen vervullen. Koninklijke onderscheidingen. Bij de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin, waren dit keer twee Ajacieden betrokken. Onze penningmeester Arie van Os werd benoemd tot Ridder en in Orde van Oranje Nassau vanwege zijn maatschappelijke carrière op financieel gebied. Ons Lid van Verdienste Rob Been werd onderscheiden met de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn lange en succesvolle loopbaan bij een dochteronderneming van Hoogovens. Tevens werd bij de uitreiking zijn grote verdiensten voor onze vereniging gememoreerd. De felicitaties aan beide heren voor hun koninklijke onderscheidingen. André Kraan AJAX M A fi A 7 I NI F SFPTFMRFR 1993 35

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1993 | | pagina 37